Thứ sáu,  28/01/2022

Họp thống nhất xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (4/5), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án Điều chỉnh phạm vi Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để thảo luận, thống nhất việc xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu KTCK.
Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành… (thành viên Ban Chỉ đạo) đã bàn, thảo luận về những căn cứ pháp lý điều chỉnh phạm vi Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; việc cần thiết phải quy hoạch, điều chỉnh phạm vi về địa giới của Khu KTCK; thống nhất lại tên gọi cụ thể của Khu KTCK…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  nêu rõ: Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn được thành lập từ năm 2008 theo Quyết định 138 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích tự nhiên 394 km2. Trong những năm qua, tỉnh luôn xác định việc phát triển Khu KTCK là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, tỉnh đã cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ chế ưu tiên của Chính phủ về đầu tư phát triển Khu KTCK; ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách về phát triển Khu KTCK… Việc tỉnh luôn quan tâm, dồn lực đầu tư phát triển Khu KTCK trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả, minh chứng rõ nét nhất cho điều này là kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu và số thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, phạm vi Khu KTCK lớn, bao trùm cả thành phố Lạng Sơn, một số xã, thị trấn của các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Quan, đồng thời chức năng của Khu KTCK bị hạn chế so với quy định do trùng lấn với chức năng quản lý nhà nước của các đơn vị hành chính; đặc biệt, quy hoạch phát triển Khu KTCK trước đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Vì vậy, với mục tiêu phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, đem đến sự đột phá về phát triển kinh tế cho tỉnh Lạng Sơn và vùng Bắc Bộ thì cần thiết phải xây dựng Đề án Điều chỉnh phạm vi Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ: Việc xây dựng Đề án phải căn cứ trên những luận cứ rõ ràng, phân tích cụ thể, đề ra giải pháp thực hiện chi tiết và phải đề xuất được cơ chế thực hiện rõ ràng; Đề án cũng phải xây dựng rõ về mô hình quản lý, mối quan hệ của các lực lượng chức năng, vốn đầu tư phát triển theo từng giai đoạn, danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể… Trong Đề án, cũng cần đánh giá thực trạng phát triển Khu KTCK trên tất cả các phương diện; quy hoạch, xây dựng các khu chức năng; đánh giá thực trạng các đơn vị hành chính cấp xã liên quan đến phạm vi điều chỉnh Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; xác định các vấn đề khó khăn, hạn chế, vướng mắc và  bài học kinh nghiệm cần rút ra từ khi thành lập Khu KTCK đến nay và quan trọng nhất là phải xác định rõ quy mô của Khu KTCK làm sao cho phù hợp với thực tiễn…

TRÍ DŨNG