Chủ nhật,  03/12/2023
Giá vàng hôm nay (30-11): Tiếp tục tăng chiều bán
Giá vàng hôm nay (30-11): Tiếp tục tăng chiều bán
Giá vàng hôm nay (30-11): Giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng ở chiều bán lên gần ngưỡng 74 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hôm nay Giá vàng trong nước biến động trái chiều. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 29/11/2023
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 29/11/2023
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 17,500 17,500 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 65,000 65,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Giá vàng hôm nay (29-11): Vàng tăng chóng mặt
Giá vàng hôm nay (29-11): Vàng tăng chóng mặt
Giá vàng hôm nay (29-11): Giá vàng trong nước tiếp đà tăng sốc với mức tăng cao nhất trên 1 triệu đồng/lượng lên vượt ngưỡng 73 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hôm nay Giá vàng trong nước tiếp đà tăng sốc với mức tăng cao nhất trên 1 triệu đồng/lượng lên vượt ngưỡng 73 triệu đồng/lượng. Hiện...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 28/11/2023
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 28/11/2023
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 17,500 17,500 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 65,000 65,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 27/11/2023
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 27/11/2023
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 17,500 17,500 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 65,000 65,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 27/11/2023
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 27/11/2023
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 17,500 17,500 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 65,000 65,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 26/11/2023
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 26/11/2023
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 17,500 17,500 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 65,000 65,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 25/11/2023
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 25/11/2023
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 17,500 17,500 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 65,000 65,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 24/11/2023
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 24/11/2023
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 17,500 17,500 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 65,000 65,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...