Thứ hai,  04/12/2023

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 1/1/2019

Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này  Tăng, giảm
Mức %
1 Giá bán lẻ
2 Thóc tẻ thường đồng/kg 11,000 11,000 0.0 0.0
3 Gạo tẻ thường (C) 13,700 13,700 0.0 0.0
Gạo bao thai (ngon) 18,000 18,000 0.0 0.0
4 Thịt lợn hơi 58,000 58,000 0.0 0.0
5 Thịt lợn mông sấn 100,000 100,000 0.0 0.0
6 Thịt bò đùi 270,000 270,000 0.0 0.0
7 Cá chép( Loại > 1Kg) 100,000 100,000 0.0 0.0
8 Cá biển loại 4 45,000 45,000 0.0 0.0
9 Đường RE 19,300 19,300 0.0 0.0
10 Gas Petro (VN, SG) Đ/B/12 kg 340,000 340,000 0.0 0.0
11 Phân U rê (loại Hà Bắc) đồng/kg 7,000 7,000 0.0 0.0
Phân  DAP 10,600 10,600 0.0 0.0
12 Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) đồng/kg 1,123 1,123 0.0 0.0
13 Thép XD phi 6- 8 đồng/kg 15,500 15,500 0.0 0.0
14 Vàng SJC 9999 (bán ra) 1000 đ/chỉ 3,657 3,657 0.0 0.0
15 Đô la Mỹ đồng/USD
 – Đại lý (thị trường bán ra) 23,245 23,245 0.0 0.0
16 Euro đồng/Euro
17 Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) đồng/NDT 3,355.0 3,350.0 -5.0 -0.1
SỞ TÀI CHÍNH