Thứ tư,  07/06/2023

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 23/10/2019

Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này  Tăng, giảm
Mức %
1 Giá bán lẻ
1 Thóc tẻ thường đồng/kg 9,000 9,000 0.0 0.0
2 Gạo tẻ thường (C) 14,000 14,000 0.0 0.0
Gạo bao thai (ngon) 18,000 18,000 0.0 0.0
3 Thịt lợn hơi 70,000 70,000 0.0 0.0
4 Thịt lợn mông sấn 90,000 90,000 0.0 0.0
5 Thịt bò đùi 280,000 280,000 0.0 0.0
6 Cá chép( Loại > 1Kg) 80,000 80,000 0.0 0.0
7 Cá biển loại 4 45,000 45,000 0.0 0.0
8 Đường RE 17,000 17,000 0.0 0.0
9 Gas Petro (VN, SG) Đ/B/12 kg 330,000 330,000 0.0 0.0
10 Phân U rê (loại Hà Bắc) đồng/kg 8,100 8,100 0.0 0.0
Phân  DAP 10,800 10,800 0.0 0.0
11 Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) đồng/kg 1,050 1,050 0.0 0.0
12 Thép XD phi 6- 8 đồng/kg 15,000 15,000 0.0 0.0
13 Vàng SJC 9999 (bán ra) 1000 đ/chỉ 4,172 4,182 10.0 0.2
14 Đô la Mỹ đồng/USD
 – Đại lý (thị trường bán ra) 23,265 23,265 0.0 0.0
15 Euro đồng/Euro
16 Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) đồng/NDT 3,284 3,277 -7.0 -0.2
SỞ TÀI CHÍNH