Thứ bảy,  18/09/2021

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 31/5/2021

Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này  Tăng, giảm
Mức %
Giá bán lẻ
1 Thóc tẻ thường đồng/kg 10,000 10,000 0.0 0.0
2 Gạo tẻ thường (C) 15,000 15,000 0.0 0.0
Gạo bao thai (ngon) 18,000 18,000 0.0 0.0
3 Thịt lợn hơi 75,000 75,000 0.0 0.0
4 Thịt lợn mông sấn 130,000 130,000 0.0 0.0
5 Thịt bò đùi 280,000 280,000 0.0 0.0
6 Cá chép( Loại > 1Kg) 72,000 72,000 0.0 0.0
7 Cá biển loại 4 55,000 55,000 0.0 0.0
8 Đường RE 16,000 16,000 0.0 0.0
9 Gas Petro (VN, SG) Đ/B/12 kg 360,000 360,000 0.0 0.0
10 Phân U rê (loại Hà Bắc) đồng/kg 8,100 8,100 0.0 0.0
Phân  DAP 10,800 10,800 0.0 0.0
11 Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) đồng/kg 1,000 1,000 0.0 0.0
12 Thép XD phi 6- 8 đồng/kg 18,982 18,982 0.0 0.0
13 Vàng SJC 9999 (bán ra) 1000 đ/chỉ 5,687 5,740 53.0 0.9
14 Đô la Mỹ đồng/USD
 – Đại lý (thị trường bán ra) 23,140 23,145 5.0 0.0
15 Euro đồng/Euro
16 Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) đồng/NDT 3,624 3,608 -16.0 -0.4
SỞ TÀI CHÍNH