Thứ ba,  24/05/2022

Giá xăng tăng tiếp hơn 850 đồng/lít

(Ảnh minh họa: moit.gov.vn)

Chiều 12/7, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giá xăng E5RON92 tăng 850 đồng/lít; và giá xăng RON95-III tăng 867 đồng/lít so với giá hiện hành.

Dầu diesel 0.05S tăng 418 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 452 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 221 đồng/kg so với giá hiện hành.

Cụ thể tại kỳ điều hành ngày 12/7, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) như sau: dầu diesel trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập 300 đồng/kg.

Đồng thời chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau: với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut không chi.

Sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như nêu ở trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 20.610 đồng/lít (tăng 850 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.300 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.150 đồng/lít và giá bán là 21.910 đồng/lít).

Xăng RON95-III: không cao hơn 21.783 đồng/lít (tăng 867 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu không chi Quỹ BOG 350 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.217 đồng/lít và giá bán là 22.133 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.537 đồng/lít (tăng 418 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu hỏa: không cao hơn 15.503 đồng/lít (tăng 452 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.670 đồng/kg (tăng 221 đồng/kg so với giá hiện hành).

Thời gian thực hiện các mức giá trên áp dụng từ 15 giờ ngày 12/7/2021.

Theo Nhandan