Thứ sáu,  12/08/2022

Tiếp tục xả quỹ bình ổn, tăng giá xăng hơn 500 đồng/lít

Chiều nay 5-4, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ 271 đồng/kg đến 1.017 đồng/lít tùy loại, đồng thời tăng giá xăng RON 92 thêm 518 đồng/lít, tăng giá xăng E5 thêm 551 đồng/lít và giữ ổn định giá các loại dầu.
 
 

Theo Liên Bộ Công thương – Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng +1,228 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng +2,5%); giảm -0,172 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng -0.4%); giảm -0,628 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng -1,4%); tăng +1,588USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +0,9%).

Vì vậy, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định:

1. Thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4536/BTC-QLG ngày 5-4-2016, thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong quý II năm 2016 như sau:

– Mặt hàng xăng: 18,35% (mức thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng tại kỳ điều hành ngày 21-3-2016 theo Công văn số 189/BTC-QLG ngày 18-3-2016 của Bộ Tài chính là 18,08%);
– Mặt hàng dầu diesel: 2,32% (mức thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng dầu diesel tại kỳ điều hành ngày 21-3-2016 theo Công văn số 189/BTC-QLG ngày 18-3-2016 của Bộ Tài chính là 0,60%);
– Mặt hàng dầu mazut: 0% (mức thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng dầu mazut tại kỳ điều hành ngày 21-3-2016 theo Công văn số 189/BTC-QLG ngày 18-3-2016 của Bộ Tài chính là 0,03%);
– Mặt hàng dầu hỏa: 0% (bằng mức thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng dầu hỏa tại kỳ điều hành ngày 21-3-2016 theo Công văn số 189/BTC-QLG ngày 18-3-2016 của Bộ Tài chính).

2. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
2.1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

2.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

– Xăng khoáng: 800 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.047 đồng/lít);
– Xăng E5: 830 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.115 đồng/lít);
– Dầu diesel: 1.017 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 983 đồng/lít);
– Dầu hỏa: 887 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 909 đồng/lít);

– Dầu mazut các loại: 271 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 231 đồng/kg).

3. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

– Xăng RON 92 tăng 518 đồng/lít;
– Xăng E5 tăng 551 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S giữ ổn định giá;
– Dầu hỏa giữ ổn định giá;
– Dầu mazut 180CST 3.5S giữ ổn định giá.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:
– Xăng RON 92: không cao hơn 14.940 đồng/lít;
– Xăng E5: không cao hơn 14.442 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.873 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 8.905 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 7.225 đồng/kg.

4. Thời gian thực hiện
– Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 5-4-2016.
– Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 17 giờ 00 ngày 5-4-2016.
– Kể từ 17 giờ 00 ngày 5-4-2016, là thời điểm Liên Bộ Công thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Theo Nhandan.org.vn