Thứ ba,  16/08/2022

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 23/5/2016

            

Mã số

Mặt hàng

ĐVT

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

 Tăng, giảm

 
 

Mức

%

 

1

Giá bán lẻ

 

 

 

 

 

 

1,001

Thóc tẻ thường

Đ/kg

9,000

9,000

0

0

 

1,002

Gạo tẻ thường (C)

13,000

13,000

0

0

 

Gạo bao thai (ngon)

&#39

16,000

16,000

0

0

 

1,003

Thịt lợn hơi

55,000

55,000

0

0

 

1,004

Thịt lợn mông sấn

90,000

90,000

0

0

 

1,005

Thịt bò đùi

300,000

300,000

0

0

 

1,006

Cá chép( Loại > 1Kg)

60,000

60,000

0

0

 

1,007

Cá biển loại 4

45,000

45,000

0

0

 

1,008

Đường RE

18,000

18,000

0

0

 

1,009

Gas Petro (VN, SG)

Đ/B/12 kg

270,000

270,000

0

0

 

1,010

Phân U rê (loại Hà Bắc)

Đ/kg

7,900

7,900

0

0

 

Phân  DAP

13,500

13,500

0

0

 

1,011

Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn)

Đ/kg

1,230

1,230

0

0

 

1,012

Thép XD phi 6- 8

Đ/kg

14,000

14,000

0

0

 

1,013

Vàng SJC 9999 (bán ra)

1000 đ/chỉ

3,402

3,399

-3

0

 

1,014

Đô la Mỹ

Đ/USD

 

 

 

 

 

1,042

 – Đại lý (thị trường bán ra)

22,340

22,345

5

0

 

1,015

Euro

Đ/Euro

 

 

 

 

 

1,016

Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ)

Đ/NDT

3,382

3,383

1

0

 

 

SỞ TÀI CHÍNH