Thứ năm,  02/02/2023

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 17/8/2016

           

Mã số

Mặt hàng

ĐVT

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

 Tăng, giảm

 
 

Mức

%

 

1

Giá bán lẻ

 

 

 

 

 

 

1,001

Thóc tẻ thường

Đ/kg

9,000

9,000

0.0

0.0

 

1,002

Gạo tẻ thường (C)

13,200

13,200

0.0

0.0

 

Gạo bao thai (ngon)

&#39

16,300

16,300

0.0

0.0

 

1,003

Thịt lợn hơi

56,000

56,000

0.0

0.0

 

1,004

Thịt lợn mông sấn

90,000

90,000

0.0

0.0

 

1,005

Thịt bò đùi

300,000

300,000

0.0

0.0

 

1,006

Cá chép( Loại > 1Kg)

60,000

60,000

0.0

0.0

 

1,007

Cá biển loại 4

45,000

45,000

0.0

0.0

 

1,008

Đường RE

19,000

19,000

0.0

0.0

 

1,009

Gas Petro (VN, SG)

Đ/B/12 kg

245,000

245,000

0.0

0.0

 

1,010

Phân U rê (loại Hà Bắc)

Đ/kg

7,900

7,900

0.0

0.0

 

Phân  DAP

13,500

13,500

0.0

0.0

 

1,011

Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn)

Đ/kg

1,230

1,230

0.0

0.0

 

1,012

Thép XD phi 6- 8

Đ/kg

13,500

13,500

0.0

0.0

 

1,013

Vàng SJC 9999 (bán ra)

1000 đ/chỉ

3,679

3,673

-6.0

-0.2

 

1,014

Đô la Mỹ

Đ/USD

 

 

 

 

 

1,042

 – Đại lý (thị trường bán ra)

22,330

22,330

0.0

0.0

 

1,015

Euro

Đ/Euro

 

 

 

 

 

1,016

Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ)

Đ/NDT

3,372

3,372

0.0

0.0

 

 

Theo Sở Tài Chính