Thứ hai,  18/10/2021

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 28/9/2016

  

Mã số

Mặt hàng

ĐVT

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

 Tăng, giảm

 
 

Mức

%

 

1

Giá bán lẻ

 

 

 

 

 

 

1,001

Thóc tẻ thường

Đ/kg

9,000

9,000

0.0

0.0

 

1,002

Gạo tẻ thường (C)

13,200

13,200

0.0

0.0

 

Gạo bao thai (ngon)

&#39

16,300

16,300

0.0

0.0

 

1,003

Thịt lợn hơi

54,000

54,000

0.0

0.0

 

1,004

Thịt lợn mông sấn

92,000

92,000

0.0

0.0

 

1,005

Thịt bò đùi

300,000

300,000

0.0

0.0

 

1,006

Cá chép( Loại > 1Kg)

60,000

60,000

0.0

0.0

 

1,007

Cá biển loại 4

45,000

45,000

0.0

0.0

 

1,008

Đường RE

20,000

20,000

0.0

0.0

 

1,009

Gas Petro (VN, SG)

Đ/B/12 kg

245,000

245,000

0.0

0.0

 

1,010

Phân U rê (loại Hà Bắc)

Đ/kg

7,900

7,900

0.0

0.0

 

Phân  DAP

13,500

13,500

0.0

0.0

 

1,011

Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn)

Đ/kg

1,230

1,230

0.0

0.0

 

1,012

Thép XD phi 6- 8

Đ/kg

14,000

14,000

0.0

0.0

 

1,013

Vàng SJC 9999 (bán ra)

1000 đ/chỉ

3,630

3,592

-38.0

-1.0

 

1,014

Đô la Mỹ

Đ/USD

 

 

 

 

 

1,042

 – Đại lý (thị trường bán ra)

22,340

22,340

0.0

0.0

 

1,015

Euro

Đ/Euro

 

 

 

 

 

1,016

Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ)

Đ/NDT

3,371

3,370

-1.0

0.0

 
Theo Sở Tài Chính