Thứ bảy,  18/09/2021

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt

Trong tuần đầu tiên của tháng 10, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng-nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau, tăng 0,1%-0,16% ở các kỳ hạn chủ chốt.
Cụ thể, trong tuần từ 3/10 đến 7/10, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 1 tháng. Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 1 tháng tăng lần lượt 0,16%/năm, 0,13%/năm và 0,1%/năm lên mức 0,62%/năm, 0,68%/năm và 1,75%/năm; lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần tăng 0,1%, lên 0,87%/năm.
 
(ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Đây là tuần thứ 2 liên tiếp lãi suất bình quân trên thị trường này tăng ở các kỳ hạn chủ chốt. Dù liên tục tăng nhưng mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức khá thấp.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng biến động trái chiều. Trong khi lãi suất  liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tháng tăng lần lượt lên mức 0,47%/năm và 0,94%/năm thì kỳ hạn 1 tuần lãi suất bình quân không biến động và vẫn giữ mức 0,54%/năm; kỳ hạn 2 tuần lãi suất bình quân giảm nhẹ xuống mức 0,55%/năm.

Về giao dịch, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 108.438 tỷ đồng, giảm 43.193 tỷ đồng so với tuần từ 26 – 30/9/2016; bằng USD quy đổi ra VND đạt 85.659 tỷ đồng, giảm 3.001 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 1 tuần (39% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn qua đêm (35% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 54% và 11%.

Về lãi suất huy động, hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn, các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm. 

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5-6%/năm.

Theo Hanoimoi