Thứ tư,  07/06/2023

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 8/6/2017

  

Mã số

Mặt hàng

ĐVT

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

 Tăng, giảm

 
 

Mức

%

 

1

Giá bán lẻ

 

 

 

 

 

 

1,001

Thóc tẻ thường

Đ/kg

9,000

9,000

0.0

0.0

 

1,002

Gạo tẻ thường (C)

12,500

12,500

0.0

0.0

 

Gạo bao thai (ngon)

&#39

15,000

15,000

0.0

0.0

 

1,003

Thịt lợn hơi

27,000

27,000

0.0

0.0

 

1,004

Thịt lợn mông sấn

50,000

50,000

0.0

0.0

 

1,005

Thịt bò đùi

260,000

260,000

0.0

0.0

 

1,006

Cá chép( Loại > 1Kg)

70,000

70,000

0.0

0.0

 

1,007

Cá biển loại 4

45,000

45,000

0.0

0.0

 

1,008

Đường RE

18,000

18,000

0.0

0.0

 

1,009

Gas Petro (VN, SG)

Đ/B/12 kg

280,000

280,000

0.0

0.0

 

1,010

Phân U rê (loại Hà Bắc)

Đ/kg

7,000

7,000

0.0

0.0

 

Phân  DAP

12,000

12,000

0.0

0.0

 

1,011

Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn)

Đ/kg

1,230

1,230

0.0

0.0

 

1,012

Thép XD phi 6- 8

Đ/kg

15,000

15,000

0.0

0.0

 

1,013

Vàng SJC 9999 (bán ra)

1000 đ/chỉ

3,652

3,655

3.0

0.1

 

1,014

Đô la Mỹ

Đ/USD

 

 

 

 

 

1,042

 – Đại lý (thị trường bán ra)

22,725

22,728

3.0

0.0

 

1,015

Euro

Đ/Euro

 

 

 

 

 

1,016

Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ)

Đ/NDT

3,271

3,273

2.0

0.1

 

 

SỞ TÀI CHÍNH