Thứ hai,  20/09/2021

76 nhà máy điện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công thương vừa tổng kết vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh (PÐCT) năm 2015 và sáu tháng đầu năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong năm 2016.

Ðến nay, thị trường PÐCT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 6-2017, đã có 76 nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường, tổng công suất đạt 20.728 MW, tăng 2,45 lần so thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7-2012 (chỉ có 31 nhà máy điện). Công tác vận hành thị trường PÐCT được bảo đảm an toàn, liên tục.

Hệ thống điện tiếp tục được vận hành tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội. Các thông tin về kế hoạch vận hành thị trường điện năm/tháng/tuần, vận hành thị trường điện, vận hành hệ thống điện được công bố đầy đủ, góp phần tăng tính minh bạch, công bằng.

Bộ Công thương đã và đang chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Trên cơ sở kết quả thí điểm năm 2016, Bộ tiếp tục ban hành kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2017.

Theo Nhandan