Thứ hai,  08/08/2022

Huy động 1.179 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 1/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,85-5,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,85%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/10/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 150 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 34 tỷ đồng, kết quả huy động được 34 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.096 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-6,00%/năm. Kết quả, huy động được 295 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,42%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/10/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.051 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-6,50%/năm. Kết quả, huy động được 350 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/9/2017). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 156.268,6593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX. Theo Bộ Tài chính, mục tiêu đặt ra từ đầu năm dự kiến huy động 250 nghìn tỷ đồng TPCP.

Theo baochinhphu