Thứ hai,  18/10/2021
Quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế xuất, nhập khẩu
Quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế xuất, nhập khẩu
- Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, tổng số nợ thuế xuất, nhập khẩu (XNK) tại đơn vị tính đến hết ngày 31/8/2021 là 186,34 tỷ đồng. Ngoài số tiền nợ đang chờ xét miễn giảm, khoanh nợ, xóa nợ, thì số nợ cần thu còn khoảng 35 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến...
Quyết liệt ngăn hàng lậu thời điểm cuối năm
Quyết liệt ngăn hàng lậu thời điểm cuối năm
- Từ tháng 8/2021 đến nay, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua địa bàn tỉnh bắt đầu có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng đó, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp để ngăn hàng lậu vận chuyển...
“Khơi thông” hàng hóa xuất, nhập khẩu
“Khơi thông” hàng hóa xuất, nhập khẩu
- Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là từ đầu tháng 8/2021 đến nay đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Với vai trò chính trong thực hiện quản lý về hoạt động XNK hàng hóa, Cục Hải quan tỉnh đã...