Thứ năm,  06/10/2022
Từ 1/6/2022, chính thức thực hiện phương án “vùng xanh” tại khu vực 3 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn
Từ 1/6/2022, chính thức thực hiện phương án “vùng xanh” tại khu vực 3 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn
Thiết lập "vùng xanh" kiểm soát các lái xe, phương tiện trước khi vào khu vực Cửa khẩu Tân Thanh - Sau một thời gian xây dựng, thực hiện thí điểm, ngày 24/5/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 25/PA-UBND về thực hiện Phương án thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19...
Thu thuế xuất nhập khẩu: Nỗ lực vượt khó
Thu thuế xuất nhập khẩu: Nỗ lực vượt khó
- Tổng số thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2022 được gần 1.600 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, trong tháng 2 và 3/2022, số thu thuế XNK giảm mạnh. Đối mặt với nhiều khó...
Chuyển giao Đội lái xe chuyên trách cho doanh nghiệp quản lý: Còn bất cập - cần sự quản lý của cơ quan Nhà nước
Chuyển giao Đội lái xe chuyên trách cho doanh nghiệp quản lý: Còn bất cập - cần sự quản lý của cơ quan Nhà nước
- Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch việc thu giá dịch vụ trong hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa qua cửa khẩu của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn thực...
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và minh bạch quy trình thông quan hàng hóa
- Để đảm bảo minh bạch trong hoạt động thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu (XNK), Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã và đang triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa giữa “phục vụ” và “quản lý”. Từ đầu năm 2022 đến nay,...