Thứ hai,  25/10/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Chiều 25/4/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2019 của UBND tỉnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm. Qua đó, các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 đến nay được triển khai và đạt được kết quả tích cực. Trong đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao đều thực hiện có hiệu quả, như: đã hoàn thành báo cáo đề xuất UBND tỉnh cơ chế quản lý, vận hành, thu hút đầu tư đối với Khu phi thuế quan giai đoạn 1; phối hợp với Sở Ngoại vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, tham mưu UBND tỉnh triển khai hoàn thành nâng cấp và chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam)- Bình Nhi Quan (Trung Quốc)…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác quản lý đầu tư, xây dựng, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Ban quản lý trong thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, đồng chí chỉ rõ: Trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; quản lý đất đai, đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Ban quản lý cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, các dự án đầu tư khu vực cửa khẩu; phối hợp với các huyện quản lý chặt chẽ đất đai khu vực cửa khẩu; đôn đốc các Trung tâm quản lý cửa khẩu tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, thực hiện giao ban theo tháng, quý; quản lý hiệu quả các công trình hạ tầng như nhà làm việc, điện chiếu sáng, môi trường, cây xanh…

Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu giải quyết khi xảy ra ùn ứ, ách tắc hàng hóa; quản lý chặt chẽ các bến bãi, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đầu tư hạ tầng bến bãi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thường xuyên trao đổi, lực lượng chức năng của Trung Quốc theo quy chế phối hợp giữa hai bên, để giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Các huyện biên giới, phối hợp chặt chẽ với ban quản lý thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý hạ tầng; các lực lượng chức năng phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vướng mắc tại cửa khẩu.

ĐỖ HOẠT