Thứ ba,  05/07/2022

Từ 1/6/2022, chính thức thực hiện phương án “vùng xanh” tại khu vực 3 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn


Thiết lập “vùng xanh” kiểm soát các lái xe, phương tiện trước khi vào khu vực Cửa khẩu Tân Thanh

– Sau một thời gian xây dựng, thực hiện thí điểm, ngày 24/5/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 25/PA-UBND về thực hiện Phương án thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Thời gian thực hiện chính thức từ ngày 1/6/2022.

Theo đó, tất cả các cán bộ công tác trong khu vực cửa khẩu, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải; tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, đại lý hải quan qua khu vực các cửa khẩu, người làm dịch vụ tại khu vực các cửa khẩu, các lái xe, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa trong và ngoài tỉnh trước khi đến các cửa khẩu;… đều được quản lý, áp dụng các biện pháp kiểm soát y tế đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất.

Để việc triển khai phương án thiết lập “vùng xanh” được thực hiện đúng quy định, Sở Công thương Lạng Sơn đã gửi văn bản đến sở công thương các tỉnh, thành trong cả nước đề nghị phối hợp, phổ biến quy định thực hiện Phương án thiết lập “vùng xanh” của tỉnh Lạng Sơn đến các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để các doanh nghiệp nắm bắt và đồng thuận cùng triển khai thực hiện khi đưa hàng hóa lên 3 khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để thực hiện xuất khẩu hàng hóa.

TRÍ DŨNG