Thứ hai,  02/10/2023
Nhập khẩu dược liệu qua Cửa khẩu Chi Ma: Sẵn sàng trước giờ “G”
Nhập khẩu dược liệu qua Cửa khẩu Chi Ma: Sẵn sàng trước giờ “G”
- Từ ngày 1/10/2021, việc nhập khẩu dược liệu qua Cửa khẩu Chi Ma chính thức được triển khai theo Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/9/2021 của Chính phủ về việc thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua Cửa khẩu song phương Chi Ma. Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng, doanh...
Quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế xuất, nhập khẩu
Quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế xuất, nhập khẩu
- Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, tổng số nợ thuế xuất, nhập khẩu (XNK) tại đơn vị tính đến hết ngày 31/8/2021 là 186,34 tỷ đồng. Ngoài số tiền nợ đang chờ xét miễn giảm, khoanh nợ, xóa nợ, thì số nợ cần thu còn khoảng 35 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến...
Quyết liệt ngăn hàng lậu thời điểm cuối năm
Quyết liệt ngăn hàng lậu thời điểm cuối năm
- Từ tháng 8/2021 đến nay, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua địa bàn tỉnh bắt đầu có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng đó, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp để ngăn hàng lậu vận chuyển...