Thứ sáu,  25/06/2021

Vietcombank tăng trưởng tín dụng năm 2013 đạt 14,5%

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Ngân hàng TPCM Ngoại thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai hoạt động kinh doanh năm 2014.

Đến cuối năm 2013, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 468 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 13% so cuối năm 2012.

Huy động vốn từ nền kinh tế đạt hơn 331 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so đầu năm, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 276 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5% so năm 2012, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành. Nợ xấu của Vietcombank đến hết năm 2013 chiếm 2,62%.

Trong năm qua, Vietcombank luôn khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm trong việc thực thi các chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động kinh doanh và công tác xã hội; thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Ngoài ra, Vietcombank cũng là một trong những đơn vị tài trợ vốn chủ lực cho các doanh nghiệp nhà nước. Riêng trong tháng cuối của năm 2013, Vietcombank đã giải ngân hơn 100 triệu USD cho các doanh nghiệp Nhà nước như Viettel, Vietnam Airlines, Vinacomin…

Theo Nhandan