Thứ tư,  12/05/2021

6.867 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2015

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2015, cả nước có 6.867 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 31,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái về số doanh nghiệp nhưng giảm 27,5% về số vốn đăng ký.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, với số lượng thành lập mới trong tháng 1/2015, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp trong tháng đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 20,4%. Trong đó, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 103, 5 nghìn người, giảm 7,4%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng có mức tăng cao nhất trong tháng 1/2015 về số lượng các doanh nghiệp thành lập mới, bằng 147,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo tăng 44,9%; kinh doanh bất động sản tăng 41,9%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 30,8%.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ngành cũng chứng kiến số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2014 như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 42,9%; sản xuất, phân phối điện, nước, gas giảm 36,9%; khai khoáng giảm 19%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy giảm 14,6%. Về số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong tháng của cả nước cũng chứng kiến mức giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước với 993 doanh nghiệp; số doanh nghiệp này chủ yếu có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Trong khi đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động là 9.772 doanh nghiệp, tăng 22,9%, bao gồm: 3.367 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 6.405 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 2.872 doanh nghiệp.

Theo CPV