Thứ tư,  19/05/2021
Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Phát động thi đua năm 2015

LSO-Chiều 30/1/2015, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&VV) Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 50 doanh nghiệp hội viên tiêu biểu của Hội.
Thường trực Hội DNN&VV báo cáo kết quả hoạt động năm 2014

Trong năm 2014, Hội DNN-VV tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác trọng tâm là gắn kết và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên như: tập hợp những vướng mắc, kiến nghị của hội viên để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh những khó khăn của doanh nghiệp. Thường trực Hội là thành viên Tổ công tác của tỉnh về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp hội viên của DNN&VV cũng thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2014 đã có 3 doanh nghiệp, 2 doanh nhân được UBND tỉnh tôn vinh và có 5 doanh nghiệp, 2 doanh nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị Hội DNN&VV đã phát động phong trào thi đua năm 2015. Theo đó, hội tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động đi vào chiều sâu. Tăng cường công tác tuyên truyền kết nạp hội viên mới. Đi thăm, khảo sát một số doanh nghiệp hội viên để nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp theo các chương trình phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp hội viên.

ANH DŨNG