Thứ tư,  21/04/2021

Hơn 7.000 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra thuế trong năm 2018

Tổng cục Thuế vừa giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cho 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó riêng chỉ tiêu thanh tra thuế là hơn 7.000 doanh nghiệp.

Cụ thể, trong năm nay, cơ quan chức năng dự tính sẽ thanh tra thuế 7.227 doanh nghiệp và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc.

Trong số 63 tỉnh, thành phố, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 thành phố có số lượng doanh nghiệp bị thanh kiểm tra thuế lớn nhất. Riêng Cục Thuế thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch thanh tra 1.226 doanh nghiệp và 17.324 cuộc kiểm tra. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện thanh tra 1.556 doanh nghiệp và có nhiệm vụ kiểm tra 22.433 cuộc.

Một số đơn vị khác cũng được giao kế hoạch kiểm tra như: Bình Dương (2.467 cuộc), Đà Nẵng (2.493 cuộc), Đồng Nai (2.546 cuộc), Hải Phòng (2.087 cuộc), Nghệ An (1.493 cuộc),…

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch kiểm tra thuế năm 2018 tới từng chi cục thuế.

Trước đó, báo cáo 11 tháng năm 2017 của ngành thuế cho thấy, cơ quan chức năng đã thực hiện 86.551 cuộc thanh kiểm tra, đạt 95,3% kế hoạch cả năm (kế hoạch cả năm là 90.817 cuộc). Tổng số thuế tăng thu sau thanh kiểm tra là trên 16.000 tỷ đồng, giảm khấu trừ xấp xỉ 1.508 tỷ đồng./.

Theo VietnamPlus