Thứ hai,  17/01/2022

Sôi nổi ra quân làm giao thông, thủy lợi

(LSO) – Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục ra quân làm giao thông nông thôn và thủy lợi.

Để đợt ra quân đầu xuân 2019 đạt kết quả cao, phục vụ sản xuất trong năm mới, ngày 18/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ ra quân đầu xuân đối với các đơn vị và các huyện, thành phố trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp cùng các huyện, thành phố huy động nhân dân sửa chữa, xây lát, kiên cố hoá các công trình đầu mối có quy mô nhỏ như: đập dâng, phai tạm; tổ chức nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương trên địa bàn; sửa chữa, xây lát kiên cố các đoạn mương hư hỏng để dẫn nước tới từng chân ruộng.

Với công tác làm đường giao thông nông thôn, UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn ít nhất 1 tuyến đường trên địa bàn để tổ chức ra quân đầu xuân. Đối với các tuyến đường xã và đường thôn cần huy động nhân lực tại chỗ để tổ chức sửa chữa những hư hỏng nhỏ, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ hai bên đường. Theo đó, ngay từ trước Tết Nguyên đán, các  huyện đã cung ứng được 290 tấn xi măng, 415 m3 cát, sỏi để xây dựng, sửa chữa, xây lát, kiên cố hóa các công trình; nạo vét được 498 m3 công trình thủy lợi, kênh mương; phát quang 15.195 m2  đường giao thông nông thôn.

Nhân dân xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng ra quân làm đường giao thông nông thôn

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ cuối tháng 1/2019, huyện Chi Lăng đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu làm giao thông nông thôn và thủy lợi cho các xã, thị trấn. Trong đó, xác định rõ các công trình, đoạn đường, kênh mương sẽ triển khai thi công ra quân đầu xuân năm 2019. Theo đó, huyện đã cấp 780 tấn xi măng để thực hiện, tính đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng toàn huyện làm mới được 4,6 km đường bê tông nông thôn, trong đó: 637 m đường trục xã; 1.767 m đường trục thôn; đường làng ngõ, xóm là 1.290 m và 910 m đường nội đồng; xây dựng mới 50 m mương bê tông, nạo vét 600 m3 bùn đất và phát quang được hơn 20 km kênh mương.

Ông Linh Văn Phúc, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chi Lăng cho biết: Năm nay, huyện phát động làm đường giao thông nông thôn từ cuối tháng 1/2019, ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, các xã tiếp tục ra quân đồng loạt; huyện chọn xã Gia Lộc, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn năm 2019 làm xã chỉ đạo điểm. Trong 2 ngày: mùng 7 và 8 tháng Giêng, nhân dân xã Gia Lộc đã làm được 200 m đường bê tông nội đồng và 100 m đường bê tông liên thôn đạt chuẩn. Cùng với đó, phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn ưu tiên thi công các công trình ra quân đầu xuân đúng tiến độ.

Hòa cùng khí thế ra quân đầu xuân với cả tỉnh, huyện Lộc Bình  đã đồng loạt ra quân, huy động gần 45 nghìn công lao động để làm mới 1,47 km đường bê tông nông thôn; phát cây đảm bảo tầm nhìn hơn 200 nghìn mét vuông; sửa chữa và nạo vét hơn 137.000 m rãnh thoát nước. Đối với công tác thủy lợi, huyện Lộc Bình huy động hơn 11 nghìn ngày công, nạo vét hơn 140.000 m kênh mương thủy lợi, phát quang gần 61.000 m2 bờ mương, hồ, đập.

Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Công tác ra quân làm giao thông, thủy lợi đã được huyện phát động từ trước tết Nguyên đán; UBND huyện chỉ đạo các xã huy động nhân dân ra quân đồng loạt vừa làm mới những đoạn đường, kênh mương đã lên kế hoạch vừa tập trung sửa chữa các đoạn mương bị sạt lở, khơi thông cống rãnh, đảm bảo tưới tiêu hiệu quả cho mùa vụ và thuận lợi cho bà con đi lại, sản xuất.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các huyện, thành phố của tỉnh đang sôi nổi ra quân đầu xuân, với thời tiết thuận lợi, toàn dân đồng lòng, không khí thi đua của những ngày đầu xuân sẽ tạo động lực để cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Lạng Sơn khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 mà tỉnh đã đề ra.

YÊN SƠN