Thứ ba,  09/03/2021

Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ở Hữu Lũng: Lan tỏa từ một nghị quyết

(LSO) – Ngay khi Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh (Nghị quyết 08) về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 được ban hành, huyện Hữu Lũng đã có 70 dự án đầu tư trình thẩm định tiếp cận cơ chế ưu đãi, trong đó, 40 dự án đã được giải ngân, tạo động lực quan trọng để phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với hàng loạt các ưu đãi được quy định tại Nghị quyết 08 dành cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, chính sách này đã được huyện Hữu Lũng triển khai đồng bộ, bài bản và có hiệu quả.

Trang trại chăn nuôi lợn sinh sản và lợn thịt của gia đình ông Nông Hồng Minh, thôn Cã Trong, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện tại cơ sở. Ngoài ra, bằng các biện pháp tuyên truyền như: tuyên truyền miệng, sử dụng mạng xã hội…,  các phòng chuyên môn của huyện và chính quyền cơ sở đã thông tin đầy đủ về chính sách đến với hầu hết người dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, UBND huyện chỉ đạo và yêu cầu các phòng chức năng cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn cá nhân, tổ chức về thủ tục lập, hoàn thiện hồ sơ dự án của các chủ đầu tư đề nghị hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 08.

Ông Nguyễn Hồng Minh, chủ đầu tư dự án trang trại nuôi lợn sinh sản, lợn thịt thuộc thôn Cã Trong, xã Minh Sơn cho biết: Năm 2019, trang trại lợn của gia đình bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu phi. Cuối năm 2019, tỉnh có chính sách vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 08, gia đình tôi lập dự án tái đàn với quy mô 300 con, tổng mức đầu tư hơn 10,2 tỷ đồng. Sau khi tôi được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp hướng dẫn lập dự án, chỉ trong thời gian ngắn, ngân hàng đã chấp thuận cho gia đình vay 2 tỷ đồng để thực hiện dự án. Từ tháng 11/2020 đến nay, doanh thu của trang trại đã ổn định với lợi nhuận đạt khoảng 120 triệu đồng/tháng. Tôi thấy đây thực sự là chính sách rất tốt đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Theo số liệu thống kê của UBND huyện Hữu Lũng, sau 1 năm đưa Nghị quyết 08 vào cuộc sống, phòng chuyên môn của huyện đã hướng dẫn trên 100 lượt cá nhân, tổ chức về lập và hoàn thiện hồ sơ dự án đề nghị được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 08. UBND huyện đã thành lập hội đồng nghiệm thu, thẩm tra 70 hồ sơ dự án, trong đó, có 58 hồ sơ dự án vay vốn phát triển sản xuất (chủ yếu lĩnh vực trồng rừng và chăn nuôi) và 12 hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư. Tính đến ngày 10/1/2021, có 40 dự án được ngân hàng giải ngân với tổng vốn là 11,7 tỷ đồng (toàn bộ khoản vay của ngân hàng được tỉnh hỗ trợ 50% lãi suất); 12 dự án hỗ trợ sau đầu tư, UBND huyện đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định trình UBND tỉnh quyết định. Các dự án được giải ngân đã tạo thêm việc làm cho gần 200 lao động.

Ông Nông Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết: Sau khi nghị quyết được quán triệt tới từng thôn, bản,  xã tổ chức đối chiếu, rà soát từng mô hình đã đăng ký, nếu mô hình nào đủ điều kiện sẽ tập trung hướng dẫn để các hộ lập dự án. Đến nay, xã đã trình huyện được 37 hồ sơ dự án trồng rừng sản xuất và có 4 hồ sơ được ngân hàng giải ngân vay vốn với số tiền 1,6 tỷ đồng, 21 hồ sơ đang chờ giải ngân, các hồ sơ còn lại đang được huyện thẩm định phê duyệt.

Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Việc triển khai Nghị quyết 08 trên địa bàn đang được các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp ủng hộ rất cao, chính sách tạo thêm động lực để người dân tập trung mở rộng, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Trong năm 2021, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế, chính sách để người dân mạnh dạn tham gia nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

Nghị quyết 08 đi vào cuộc sống đang là một luồng gió mới để huyện Hữu Lũng có thêm nguồn lực xây dựng, phát triển vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của Nhân dân.

Một số ưu đãi được quy định tại Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND tỉnh: hỗ trợ 100% lãi suất trong hạn mức vốn vay các ngân hàng cho nhà đầu tư đối với dự án ưu đãi đầu tư đặc biệt trong danh mục, mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/1 dự án; hỗ trợ 50% lãi suất đối với các dự án ưu đãi đầu tư, mức hỗ trợ không quá 3 tỷ đồng/1 dự án; hỗ trợ 50% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án đối với các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư được hỗ trợ 40% tổng vốn đầu tư nhưng không quá 3 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường…
TRANG NINH