Thứ tư,  25/05/2022

Hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 08: Động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Sau hơn 1,5 năm triển khai thực hiện, những chính sách trong Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 (Nghị quyết 08) đã phát huy kết quả tích cực. Trong đó, kết quả rõ nét, nổi bật nhất chính là chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng.

Ngay sau khi Nghị quyết 08 được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết; quyết định về việc ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các văn bản đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết…

Người dân xã Tân Văn, huyện Bình Gia phát triển đàn trâu từ chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng của Nghị quyết 08

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết. Theo đó, các ngành: kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, khoa học và công nghệ, tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã ban hành hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo…

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết được triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 180 cuộc tập huấn, tuyên truyền với khoảng 10.500 lượt người tham dự.

Bên cạnh tuyên truyền chung về nghị quyết, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cũng triển khai những giải pháp cụ thể. Bà Trương Thu Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Đơn vị đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, trong đó chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiên cứu, phổ biến quán triệt các nội dung của Nghị quyết, qua đó hỗ trợ khách hàng cũng như thực hiện cho vay đúng quy định.

Nghị quyết 08 ban hành gồm 7 nhóm chính sách: hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông lâm sản, giết mổ gia súc, gia cầm; hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ thành lập mới và đưa trí thức trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án.

Qua hơn 1,5 năm thực hiện Nghị quyết 08, chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát huy hiệu quả rõ nét nhất. Từ nguồn vốn tín dụng được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 08 đã giúp cho nhiều hộ dân nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng được quy định cụ thể tại điều 6 của Nghị quyết 08. Trong đó có một số quy định cụ thể như: hỗ trợ 100% lãi suất trong hạn mức vốn vay các ngân hàng cho nhà đầu tư có dự án đầu tư trong danh mục dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% lãi suất trong hạn mức vốn vay các ngân hàng cho Nhà đầu tư có dự án đầu tư trong danh mục dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, mức hỗ trợ tối đa không qua 3 tỷ đồng/dự án…

Bà Hoàng Thị Hương, thôn Kéo Coong, xã Tân Văn (huyện Bình Gia) cho biết: Gia đình tôi chăn nuôi trâu, bò vỗ béo đã được 3 năm nay. Tuy nhiên, do số vốn của gia đình ít nên mỗi lứa gia đình tôi chỉ nuôi 3 đến 5 con. Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan chức năng, gia đình tôi đã biết đến các nội dung hỗ trợ trong Nghị quyết 08 và gia đình tôi nghĩ ngay đến việc tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất. Sau khi được cơ quan chuyên môn hướng dẫn lập dự án, chỉ trong thời gian ngắn, ngân hàng đã chấp thuận cho gia đình tôi vay 300 triệu đồng để thực hiện dự án. Có vốn, gia đình tôi đã mở rộng quy mô chuồng trại và tăng đàn trâu, bò lên 10 con/lứa và sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Nhờ mở rộng quy mô sản xuất đã giúp cho gia đình đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, tăng từ 2 đến 3 lần so với 3 năm trước đây.

Cùng với gia đình chị Hoàng Thị Hương ở xã Tân Văn, huyện Bình Gia, nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 08. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 6/2021, trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 186 hộ sản xuất ở 7 huyện được vay vốn theo chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng của Nghị quyết 08 với tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Mặc dù việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 chưa lâu, song qua nắm bắt thực tiễn cho thấy bước đầu các chính sách hỗ trợ đã phát huy được những kết quả tích cực, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng. Từ nguồn vốn vay, người dân cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm điều kiện xây dựng, mở rộng sản xuất, trong đó, phần lớn là các mô hình trồng rừng, cây dược liệu, chăn nuôi… Chính sách đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Từ đó, góp phần quan trọng vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

“Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025 (Nghị quyết 08) có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2019. Hơn một năm rưỡi triển khai thực hiện cho thấy nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, được Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai, có một số nội dung bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, một số căn cứ pháp lý đã có sự thay đổi. Cụ thể, căn cứ ban hành Nghị quyết là Luật Đầu tư năm 2014 đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021; quy định về nguyên tắc áp dụng chính sách chưa thực sự rõ ràng; quy định mức hỗ trợ làm việc tại hợp tác xã đã thay đổi theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết đã quy định các điều kiện hỗ trợ dự án nông nghiệp, tuy nhiên, chưa quy định các điều kiện cụ thể về quy mô dự án đối với các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) nên khó khăn cho việc thẩm định xem xét đề xuất hỗ trợ của nhà đầu tư… Trước những vướng mắc đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08 cho phù hợp với tình hình mới”.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TÂN AN - NGUYỄN PHÚC