Thứ tư,  08/12/2021

Phát triển hợp tác xã: Động lực từ các chính sách hỗ trợ

– Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Từ đó tạo động lực giúp các HTX từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 380 HTX đăng ký hoạt động, trong đó có 270 HTX nông nghiệp, còn lại là các HTX phi nông nghiệp. Các HTX trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ, nhiều HTX gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chưa áp dụng được khoa học kỹ thuật, chưa có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, thiếu nhân lực chất lượng cao…

Trước những khó khăn đó, các cấp, ngành liên quan đã có những giải pháp cụ thể, những hỗ trợ thiết thực để từng bước gỡ khó cho các HTX. Điển hình như các chính sách hỗ trợ HTX trong Nghị quyết 08 năm 2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 15 ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08 (hỗ trợ thành lập mới HTX, hỗ trợ lãi suất tín dụng, đưa tri thức trẻ về làm việc tại các HTX, hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường…)

Chăm sóc đàn bò tại HTX Hoàng Đạt, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc

Để các chính sách đến với người dân, trong đó có các HTX, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, các cấp, ngành liên quan đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các bước hỗ trợ… Từ đó, các HTX nắm rõ và nhanh chóng tiếp cận chính sách hỗ trợ để đầu tư sản xuất kinh doanh. HTX Hoàng Đạt, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc là một ví dụ.

Được thành lập từ tháng 4/2021, HTX Hoàng Đạt hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động, nguồn vốn của HTX còn hạn chế. Ông Hoàng Văn Đạt, Giám đốc HTX cho biết: Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tháng 6/2021, HTX đã tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn và được vay 1,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất cộng với phát huy nội lực, HTX đã đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 50 con bò sinh sản, 125 con dê giống. Hiện đàn vật nuôi của HTX sinh trưởng và phát triển tốt. Mặc dù chưa có doanh thu song hoạt động của HTX đã nhanh chóng đi vào ổn định.

Cùng với HTX Hoàng Đạt, xã Gia Cát, mặc dù triển khai chưa lâu song nhiều HTX khác trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ HTX theo Nghị quyết 08. Cụ thể: từ năm 2020 đến hết tháng 8/2021 đã có 35 HTX tiếp cận được chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX (20 triệu đồng/HTX), hỗ trợ lãi suất tín dụng, hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường…

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 08, trong những năm qua, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 40 lượt HTX được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (chương trình xây dựng nông thôn mới) với số vốn hỗ trợ khoảng 30 tỷ đồng; 26 HTX được vay vốn tại quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số tiền 7,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều HTX trên địa bàn đã tiếp cận được chính sách hỗ trợ khác như: hỗ trợ sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm); hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất; hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc tại 10 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Ông Phùng Văn Quyển, Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Lân Vục, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn cho biết: HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước 24.000 m2. Trước đây, HTX gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, dẫn nước trong khu vực ao nuôi… Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước (khoảng 2 tỷ đồng), HTX đã đầu tư xây dựng hệ thống mương dẫn nước, đường dây điện, đường bê tông. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm, HTX thu được 6 tấn cá thương phẩm, đem lại thu nhập 300 – 400 triệu đồng/năm.

Những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực đã góp phần quan trọng vào việc phát triển mới, củng cố và nâng cao hiệu quả kinh tế HTX trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, doanh thu bình quân của HTX đạt khoảng 950 triệu đồng/năm, tăng 8% so với thời điểm cuối năm 2017; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 53% so với thời điểm cuối năm 2017.


Nỗ lực từ các hợp tác xã

– Bên cạnh động lực từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, nhạy bén để vượt khó vươn lên phát triển.

Ông Dương Hữu Chức, Giám đốc HTX thủy sản Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn: “Chủ động tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu để tiếp cận các chính sách hỗ trợ cho HTX”.

HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, bên cạnh phát huy nội lực của các thành viên, ban lãnh đạo HTX chủ động tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi tuyên truyền, các lớp tập huấn liên quan đến kinh tế hợp tác. Từ đó, HTX đã chủ động đề xuất và được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các bước tiếp cận được với chính sách hỗ trợ. Đến nay, HTX đã tiếp cận được chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (năm 2020 vay 300 triệu đồng); tiếp cận được chính sách đưa trí thức trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp (hỗ trợ 1 trí thức trẻ năm 2018) cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… Từ đó, giúp HTX từng bước vươn lên phát triển ổn định. Khoảng 3 năm trở lại đây, doanh thu của HTX đạt từ 1 đến 2 tỷ đồng/năm, tăng gấp đôi so với năm 2017. Thu nhập của thành viên và người lao động trong HTX đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc HTX nông sản huyện Chi Lăng: “Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm”.

Năm 2018, HTX được thành lập và đi vào hoạt động với ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh nông sản. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, bên cạnh việc tập trung sản xuất và thu mua nông sản của các hộ thành viên trong HTX, HTX còn tiêu thụ nông sản cho nhiều hộ dân khác trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều đó thì phải có thị trường tiêu thụ. Chính vì vậy, ngay từ khi đi vào hoạt động, HTX đã chủ động đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều đầu mối qua nhiều kênh khác nhau để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, thị trường tiêu thụ nông sản của HTX ngày một mở rộng ở cả trong và ngoài nước. Từ năm 2018 đến nay, bình quân mỗi năm, HTX tiêu thụ cho bà con hàng trăm tấn na, ớt và một số loại nông sản khác trên địa bàn tỉnh. Riêng trong vụ na năm 2021, cao điểm có ngày HTX thu mua 30 tấn na và xuất bán đến thị trường 28 tỉnh, thành phố phía Bắc.

TÂN AN