Thứ năm,  21/10/2021

Hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,16/CT-TTg

– Nhằm hỗ trợ bà con huyện Văn Lãng tiêu thụ Hồng Vành Khuyên trong tình hình dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn huyện (thị trấn Na Sầm đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 16 xã còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Tổ công tác liên ngành chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19 của tỉnh đã ban hành kế hoạch số 70/ KH-TCTLN, ngày 8/9/2021 về hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ tiêu thụ hồng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ ngày 11/9/2021, đơn vị này đã thiết lập điểm hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên huyện Văn Lãng tại địa chỉ số 211, đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn; hỗ trợ kết nối, chào bán và đăng thông tin về sản phẩm Hồng Vành Khuyên trên mạng xã hội và trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Facebook, Zalo, Voso, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn ECLS…

Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đóng túi Hồng Vành Khuyên để giao cho khách hàng

Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, đơn vị đã hỗ trợ tiêu thụ được 2 tạ Hồng Vành Khuyên, với giá bán 25.000 đồng/kg (trong đó, có 4 đơn đặt hàng sản phẩm hồng thông qua gian hàng số trên sàn giao dịch thương mại điện tử: langson.voso.vn với tên tài khoản Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn, tổng 20kg hồng; số còn lại được tiêu thụ bằng hình thức chào bán trên facebook, zalo.

Việc hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên sẽ được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai đến ngày 20/9/2021.

CẨM HÀ