Thứ ba,  19/10/2021
Hiến đất ở Văn Lãng: Tuyên truyền tạo thành công
Hiến đất ở Văn Lãng: Tuyên truyền tạo thành công
- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất để xây dựng các công trình nông thôn mới, dự án phục vụ dân sinh trên địa bàn. Ông Bế Thăng Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm...
Xây dựng nông thôn mới ở Văn Lãng: Dồn lực xã điểm
Xây dựng nông thôn mới ở Văn Lãng: Dồn lực xã điểm
- Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song huyện Văn Lãng vẫn không ngừng nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, dồn lực đưa xã điểm Tân Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch đề ra. Năm 2021, một trong những nhiệm vụ...
Chủ động triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất
Chủ động triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất
- Năm 2021, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ít hơn mọi năm, việc phân bổ lại chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện của các huyện. Trước những khó khăn đó, các huyện đã chủ động trong công tác chuẩn...