Thứ năm,  09/12/2021

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

LSO-Chiều nay (26/2/2019), UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, chung tay thực hiện các tiêu chí.

Kết quả, năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 48 xã; bình quân đạt 10,04 tiêu chí/xã, tăng 1,39 tiêu chí so với năm 2017, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm nghèo có những chuyển biến rõ nét…

Về mục tiêu xây dựng NTM, năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh lên 60 xã, chiếm 28,99% số xã; bình quân mỗi xã đạt từ 11 đến 11,5 tiêu chí; 5 xã điểm đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt bình quân 14 tiêu chí/xã; 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9,5 – 10 tiêu chí/xã; mỗi xã đạt chuẩn NTM lựa chọn và chỉ đạo xây dựng thành công ít nhất từ 1 đến 2 khu dân cư kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên các bài học kinh nghiệm, các giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2019, trong đó tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả tích cực trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao; chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động; công khai, minh bạch tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ…

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các huyện, thành phố, các xã nghiên cứu kỹ để triển khai cũng như có đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn. Các huyện, thành phố sớm kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp bổ sung cần chú ý phân bổ phù hợp, tập trung nguồn vốn, tránh dàn trải, cào bằng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tham mưu sớm cho UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM, khu dân cư kiểu mẫu; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát các khoản nợ trong xây dựng NTM đề xuất với UBND tỉnh lộ trình thanh toán nợ để tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu; các huyện, thành phố, các xã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức tổng kết đánh giá 10 năm xây dựng NTM trước tháng 9/2019.

TÂN AN