Thứ năm,  02/12/2021

Xây dựng nông thôn mới ở Lộc Bình: Chủ động xã điểm

(LSO) – Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Bình là phấn đấu đưa xã Tú Đoạn đạt 19/19 tiêu chí. Vì vậy, ngay từ đầu năm, xã điểm đã chủ động triển khai nhiệm vụ đề ra.

Năm 2019, Tú Đoạn là 1 trong 12 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM. Mặc dù được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn song thực tế từ những năm trước, xã Tú Đoạn đã chủ động trong việc thực hiện các tiêu chí NTM. Ông Lành Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hằng năm, xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí cần sự vào cuộc của người dân như: giao thông, thủy lợi, môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập…

Đến nay, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí đạt được từ sự vào cuộc tích cực của người dân như: tiêu chí thủy lợi, tiêu chí nhà ở dân cư, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo. Hiện xã còn 8/19 tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí về: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đường giao thông nội đồng thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn vừa hoàn thành giúp người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất

Đến nay, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí đạt được từ sự vào cuộc tích cực của người dân như: tiêu chí thủy lợi, tiêu chí nhà ở dân cư, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo. Hiện xã còn 8/19 tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí về: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt này, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ tỉnh đến huyện, xã Tú Đoạn đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Cụ thể, xã đã phối hợp trong việc rà soát, đánh giá chi tiết từng chỉ tiêu của tiêu chí chưa đạt, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng tiêu chí để bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt để có báo cáo, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để thực hiện các tiêu chí…

Từ sự quan tâm sát sao, sự chủ động trong xây dựng NTM nên ngay từ những tháng đầu năm, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Tú Đoạn đã diễn ra khá sôi nổi. Ông Tô Văn Tiều, thôn Bản Tấu cho biết: Để tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất nông nghiệp cũng như hoàn thành các chỉ tiêu trong tiêu chí giao thông, cuối năm 2018, đầu năm 2019, từ nguồn xi măng của nhà nước hỗ trợ, người dân trong thôn đã đóng góp công sức, tiền (mỗi hộ 400 nghìn đồng) để làm tuyến đường giao thông nội đồng. Trước đó, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thôn đã làm được nhiều đoạn đường bê tông xi măng.

Tương tự thôn Bản Tấu, ngay từ đầu năm 2019, thôn Bản Quyến đã bắt tay vào làm đường giao thông, thủy lợi. Ông Lưu Văn Trưởng, Trưởng thôn Bản Quyến cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, thôn đã làm mới được 400 m đường bê tông xi măng, nâng tổng số đường bê tông trong thôn lên khoảng 1.500 m. Hiện nay, thôn tiếp tục xin hỗ trợ thêm xi măng, người dân sẵn sàng đóng góp công sức, tiền mua vật liệu đối ứng, thuê máy làm đường.

Cùng với 2 thôn kể trên, nhiều thôn khác trên địa bàn xã Tú Đoạn cũng đồng loạt ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường. Theo số liệu của UBND xã Tú Đoạn, tính từ đầu năm đến giữa tháng 2/2019, trên địa bàn xã mở mới được 0,4 km đường giao thông; bê tông được trên 1,6 km đường; sửa đường, vá ổ gà 3,7 km đường; phát cây đảm bảo tầm nhìn trên 20.000 m2; sửa, vét rãnh thoát nước được trên 3 km… Tổng số công huy động được gần 3.200 công, nhân dân đóng góp 124 triệu đồng. Bên cạnh đó, để huy động nguồn lực cho xây dựng NTM, nhân dịp lễ hội Dinh Chùa, xã Tú Đoạn dịp đầu xuân năm nay đã huy động được trên 400 triệu đồng để xây dựng NTM.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức của người dân, hy vọng năm 2019, xã Tú Đoạn sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đề ra.

TÂN AN