Thứ bảy,  27/11/2021

Hữu Lũng: Xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Thời gian qua, việc làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Năm 2018, Sơn Hà được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Kết quả rà soát đầu năm, xã chỉ đạt 12/19 tiêu chí. Ông Nguyễn Phúc Thật, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn NTM đề ra, cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, kêu gọi doanh nghiệp chung sức xây dựng. Xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tập huấn, tuyên truyền từ xã đến từng thôn được trên 50 cuộc với hơn 3.000 lượt người tham gia. Qua đó, người dân hiểu và tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, xã huy động được gần 1,4 tỷ đồng từ doanh nghiệp; gần 4,4 tỷ đồng từ nhân dân để chung tay thực hiện các tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng cổng làng, đường hoa… Điển hình như tiêu chí giao thông, trong năm 2018, xã làm mới được 6,3 km đường bê tông; xây kè đường dài 410 m; đặt 74 cống thoát nước (nhà nước hỗ trợ 1.106 tấn xi măng; nhân dân đối ứng 2,2 tỷ đồng; các doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ vật liệu, công san gạt, tiền mặt hơn 170 triệu đồng). Từ nguồn lực xã hội hóa đã góp phần quan trọng giúp Sơn Hà nhanh chóng hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra.

San lấp, tạo mặt bằng chuẩn bị xây dựng Trường Mầm non xã Cai Kinh

Cùng với xã điểm Sơn Hà, thông qua tuyên truyền, vận động, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiểu và tích cực chung tay, góp sức cùng thực hiện các tiêu chí NTM.

Năm 2018, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện được trên 143 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ doanh nghiệp gần 1,4 tỷ đồng; huy động đóng góp của cộng đồng dân cư trên 12,3 tỷ đồng và nhân dân hiến 1.235 m2 đất. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa đã đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng NTM chung trên địa bàn huyện.

Hết năm 2018, trên địa bàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM gồm: Tân Thành, Minh Sơn, Đồng Tân, Vân Nham và Sơn Hà; bình quân toàn huyện đạt 10,64 tiêu chí/xã, tăng 0,84 tiêu chí/xã so với năm 2017 và không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm 2019, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được huyện Hữu Lũng quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong đó, phấn đấu đưa xã Cai Kinh đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, từ huyện đến xã đều tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay, góp sức của người dân cùng thực hiện các tiêu chí.

Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Quản lý xây dựng NTM xã Cai Kinh cho biết: Qua rà soát, đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí; các tiêu chí còn lại gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại chợ nông thôn, thông tin và truyền thông, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đối với những tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng cần nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước xã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất (hoặc hỗ trợ một phần giá trị đất) để tạo mặt bằng khởi công xây dựng.

Đối với các tiêu chí cần sự chung tay trực tiếp của người dân như: đường giao thông, thủy lợi, môi trường, phát triển sản xuất… xã đẩy mạnh tuyên truyền và được người dân tích cực hưởng ứng. Qua 2 tháng đầu năm 2019, toàn xã có khoảng 900 lượt người tham gia làm giao thông, thủy lợi, nạo vét được 500 m kênh mương, phát dọn đường giao thông liên thôn được 28,45 km, san lấp được 200 m3 đất đá; quét dọn, trồng cây xanh, thu gom, xử lý rác thải vệ sinh môi trường…

TÂN AN