Thứ ba,  30/11/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ đón bằng công nhận xã Đồng Bục đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Sáng nay (14/3), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ đón bằng công nhận xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã
đạt chuẩn NTM năm 2018 cho đại diện lãnh đạo xã Đồng Bục

Năm 2018, Đồng Bục là 1 trong 12 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, tháng 11/2018, xã Đồng Bục đã đạt 19/19 tiêu chí.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhân dân đã đóng góp 8 tỷ đồng; trên 12.000 ngày công lao động; hiến 10.000 m2 đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà ở dân cư, phát triển sản xuất…Hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; các mô hình sản xuất hiệu quả ngày một tăng, diện mạo nông thôn xã Đồng Bục có chuyển biến rõ nét.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện tập thể xã Đồng Bục

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Bục đã đạt được trong xây dựng NTM.

Đồng chí yêu cầu xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò chủ thể của nhân dân để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tiếp tục quan tâm đến phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh mô hình liên kết sản xuất.


Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân,
hộ gia đình có thành tích trong xây dựng NTM trên địa bàn xã Đồng Bục

Lãnh đạo huyện Lộc Bình cần tiếp tục phát huy tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với công tác xây dựng NTM; tiếp tục triển khai các giải pháp để huy động sức mạnh tổng thể các nguồn lực; thực hiện tốt phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm trong quá trình triển khai xây dựng NTM.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có đóng góp, thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM vinh dự được nhận tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

TÂN AN