Thứ ba,  30/11/2021

Phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Những năm qua, sự chung tay, góp sức của nhân dân đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng NTM nên khi có chủ trương mở đường giao thông nông thôn, năm 2018, gia đình ông Chu Văn Sơn, thôn Khòn Miện, xã Đồng Bục (huyện Lộc Bình) đã hiến hơn 400 m2 đất để làm đường. Ông Sơn cho biết: Mặc dù diện tích đất hiến lớn, có giá trị song gia đình không tiếc bởi làm đường để phục vụ cho việc đi lại, sinh hoạt chung của cộng đồng, không những vậy còn góp phần cùng với xã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM.

Cùng với gia đình ông Sơn, nhiều hộ dân xã Đồng Bục đã hiến đất, đóng góp ngày công lao động để chung tay xây dựng hạ tầng. Cụ thể: Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn xã, nhân dân đã hiến gần 10.000 m2 đất, đóng góp trên 12 nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông, sân thể thao, nhà văn hóa… Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giúp xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đoàn viên thanh niên và người dân xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình chung sức bê tông sân trường học

Tương tự như Đồng Bục, để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, xã Đề Thám, huyện Tràng Định đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức, hiến đất. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ khi bắt tay vào xây dựng NTM đến nay, nhân dân đã hiến 25.505 m2 đất, đóng góp gần 38 nghìn ngày công, đóng góp tiền mặt làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn hơn 4 tỷ đồng, chỉnh trang nhà ở gần 10 tỷ đồng… Qua đó, hết năm 2018, xã Đề Thám đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Không chỉ riêng các xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 mà ở nhiều xã khác, người dân cũng tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí. Ví dụ như ở huyện Tràng Định, chỉ tính riêng năm 2018, nhân dân đã hiến trên 40.000 m2 đất và đóng góp trên 15 nghìn ngày công lao động để thực hiện các công trình xây dựng NTM. Bên cạnh xã điểm Đề Thám, người dân các xã khác cũng tích cực chung tay xây dựng các tiêu chí như: xã Đào Viên nhân dân hiến gần 10.000 m2 đất, xã Bắc Ái hiến 5.200 m2 đất, xã Kim Đồng hiến 3.300 m2 đất….

Cùng với các trường hợp kể trên, những năm qua, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực đóng góp công sức, tiền, hiến đất để chung tay thực hiện các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường, phát triển sản xuất… Riêng năm 2018, nhân dân đóng góp 126,7 tỷ đồng (bao gồm đóng góp bằng tiền mặt và hiến đất, ngày công lao động quy ra tiền) để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Kết quả: năm 2018, toàn tỉnh mở mới được 55 km đường giao thông, xây dựng mới 405,6 km đường bê tông, trong đó nhân dân đóng góp 51 tỷ đồng, hiến 85.500 m2 đất, 285 nghìn công, khai thác 36.580 m3 cát, đá, sỏi… Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, nhân dân đóng góp gần 5,5 tỷ đồng, hiến 5.000 m2 đất để xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, thiết chế văn hóa…

Từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, bình quân 1 xã đạt 10,04 tiêu chí (tăng 1,39 tiêu chí so với năm 2017).

Qua 2 tháng đầu năm 2019, nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể, toàn tỉnh huy động trên 81 nghìn ngày công làm thủy lợi, qua đó sửa chữa được 1.450 m mương; xây lát 358 m3; nạo vét 627.519 m kênh mương; phát dọn 350.041 m2 diện tích kênh mương; khai thác 90 m3 cát, 170 m3 đá, sỏi. Cùng với đó, nhân dân đóng góp 120.000 công lao động, trên 16,5 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 4.700 m2 đất để làm đường giao thông. Kết quả, mở mới được hơn 5 km đường giao thông, bê tông 68,5 km đường giao thông nông thôn…

Phát huy kết quả đã đạt được, nhân dân trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục chung sức hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2019 đề ra.

TÂN AN