Thứ năm,  02/12/2021

Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở Nhất Tiến

(LSO) – Nhất Tiến là xã vùng 3 của huyện Bắc Sơn, là một trong năm xã đặc biệt khó khăn của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020. Hết năm 2018, xã đạt 12/19 tiêu chí, năm 2019, xã quyết tâm hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt để hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn NTM.

Các tiêu chí chưa đạt, xã phấn đấu hoàn thành trong năm  gồm:  tiêu chí trường học; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để hoàn thành các tiêu chí trên, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch, xác định nhóm giải pháp, lộ trình thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong các tiêu chí chưa đạt, có 2 tiêu chí khó khăn nhất xã cần tập trung thực hiện gồm: tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí môi trường. Trong đó, tiêu chí hộ nghèo (chủ yếu là nghèo về thu nhập – thu nhập thấp). Về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, hiện xã đã đạt 4/8 chỉ tiêu, khó khăn nhất là chỉ tiêu tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (hiện 39,27% hộ đạt), phấn đấu đạt từ 70% số hộ trở lên; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường (hiện có 11,51% hộ đạt), phấn đấu đạt từ 60% số hộ trở lên. Đây là chỉ tiêu khó thực hiện bởi do đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn, ý thức, phong tục tập quán nên việc xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sạch, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh chưa được chú trọng.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Nhất Tiến được bê tông hóa

Hiện nay, trên địa bàn xã còn 188 hộ nghèo, chiếm 21,53%, năm 2019, xã phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 12% (đạt chuẩn tiêu chí). Để hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, xã chủ động các giải pháp, trong đó, tập trung các biện pháp về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Cụ thể, xã xác định thế mạnh, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi từ trồng cây hoa màu giá trị kinh tế thấp sang trồng cây lạc – cây ngắn ngày cho giá trị cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của xã. Cùng với đó, đẩy mạnh trồng rừng keo, bạch đàn (hiện đã có một số diện tích cho thu nhập); tập trung phát triển chăn nuôi vỗ béo đàn trâu, bò; chăn nuôi dê. Để sản xuất có hiệu quả, xã phối hợp cơ quan chuyên môn mở lớp tập huấn khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận, vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất… Qua đó, nâng thu nhập bình quân từ 21,3 triệu đồng/người/năm (năm 2018) lên  33 triệu đồng/người/năm (năm 2019), vừa giảm hộ nghèo, vừa góp phần đạt chuẩn tiêu chí về thu nhập.

Đối với tiêu chí môi trường, hiện còn 4 chỉ tiêu chưa đạt, xã đề xuất với Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh đầu tư nâng cấp công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn; phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng các bể xử lý rác nhỏ lẻ tại các thôn, xây dựng bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng lớn. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phân công thành viên phụ trách các tiêu chí, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo, xây mới các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước hợp vệ sinh; di dời chuồng trại, xây mới hoặc cải tạo bể thu gom chất thải gia súc.

Ông Dương Văn Quốc, thôn Làng Chu cho biết: Để góp phần xây dựng nông thôn mới, tôi đã xây dựng nhà tắm, nhà tiêu đảm bảo vệ sinh. Hiện nay, đối với chuồng chăn nuôi lợn, trâu bò, tôi đang xây dựng bể thu gom chất thải để không bốc mùi hôi, đảm bảo vệ sinh. Cùng với đó, gia đình tích cực tham gia các phong trào do thôn, xã phát động để thực hiện các tiêu chí.

Đối với các tiêu chí còn lại, hiện xã đã có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Trong đó, về tiêu chí nhà ở dân cư, xã còn 26 nhà tạm, để hoàn thành tiêu chí, xã tuyên truyền, vận động anh em, dòng họ của các hộ có nhà tạm và các nhà hảo tâm chung tay, giúp đỡ ngày công, kinh phí để xây dựng nhà ở mới. Ngoài ra, xã được huyện hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ nhằm xóa hết nhà tạm trong năm 2019. Đối với tiêu chí trường học, hiện nay, các công trình đều đã và đang được triển khai theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành tiêu chí. Đối với tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, hiện còn 2 cán bộ công chức xã chưa đạt chuẩn, xã đã có lộ trình để kiện toàn đạt chuẩn trong năm 2019.

Qua trao đổi với chúng tôi, ông Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, UBND xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể cấp trên, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí. Hiện nay, cán bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã và đang thể hiện quyết tâm cao nhất nhằm đưa xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

ĐỖ HOẠT