Thứ ba,  27/07/2021

Xây dựng nông thôn mới ở Tú Xuyên: Nỗ lực đạt chuẩn

(LSO) – Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức của Nhân dân, năm 2020, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan đã và đang nỗ lực, quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch đề ra.

   Đầu tư nguồn lực

Năm 2020, Tú Xuyên là 1 trong 13 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. So với một số xã điểm khác, xuất phát điểm của xã Tú Xuyên khá thấp khi đầu năm 2020, xã mới đạt 10/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt có khối lượng công việc, nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện khá dài như: tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, điện…

Để hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí, năm 2020, từ nguồn vốn xây dựng NTM, xã Tú Xuyên được đầu tư 26,2 tỷ đồng để  bố trí xây dựng 6 công trình khởi công mới liên quan đến nhà văn hóa xã, đường giao thông, trường học, trạm y tế. Ông Trần Thế Tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan cho biết: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, ngay từ cuối năm 2019, công tác chuẩn bị đầu tư đã được huyện gấp rút triển khai chuẩn bị. Nhờ đó, bước sang năm 2020, các công trình nhanh chóng được triển khai thực hiện.

Thi công các hạng mục cuối của công trình nhà văn hóa xã Tú Xuyên

Từ sự chủ động của chủ đầu tư, các đơn vị thi công cũng nhanh chóng triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Tiến Lực, phụ trách thi công công trình nhà văn hóa xã Tú Xuyên (Công ty TNHH Hải Lộc, thành phố Lạng Sơn) cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ công trình, hiện nay, đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc và 20 lao động làm việc tại công trường. Đồng thời tổ chức tăng ca, chia từng đội để thực hiện các hạng mục cụ thể… Qua đó phấn đấu khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành công trình.

Cùng với công trình nhà văn hóa xã, các công trình xây dựng hạ tầng khác đã được khẩn trương triển khai thực hiện, đến nay, tiến độ trung bình các công trình đạt trên 80%.

   Phát huy sức dân

Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn xã Tú Xuyên đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Bà Phùng Thị Giang, cán bộ địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường – phụ trách xây dựng NTM xã Tú Xuyên cho biết: Để thực hiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là các tiêu chí cần sự chung tay, góp sức trực tiếp của người dân như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường… Nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực đóng góp công sức, tiền của, hiến đất. Trong đó tích cực nhất là tham gia thực hiện tiêu chí giao thông.

Ông Tiền Văn Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bó Cáng, xã Tú Xuyên cho biết: Khi có chủ trương làm đường bê tông, người dân trong thôn tích cực chung sức thực hiện. Cụ thể, với số lượng xi măng được hỗ trợ, từ đầu năm 2020 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp 83 triệu đồng, 536 ngày công lao động, để làm mới hơn 1.600 m đường bê tông.

Cùng với thôn Bó Cáng, từ đầu năm 2020 đến nay, các thôn khác trên địa bàn xã Tú Xuyên cũng tích cực chung sức thực hiện tiêu chí giao thông. Cụ thể người dân trên địa bàn xã đã đóng góp 167 triệu đồng mua vật liệu đối ứng, huy động 1.279 ngày công lao động và hiến 6.200 m2 đất làm đường. Qua đó các thôn đã làm mới được 3.413 m đường bê tông xi măng.

Cùng với đó, người dân trên địa bàn xã đã đóp góp công sức, tiền của trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 7 nhà văn hóa thôn; xây dựng, sửa chữa nhà tiêu, nhà tắm, di dời chuồng trại chăn nuôi…

Đến nay, các tiêu chí còn lại cần hoàn thành đã đạt từ 60 đến 70% khối lượng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm 2020. Ông La Anh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú Xuyên cho biết: Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 đề ra, các cấp, các ngành cần quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, đặc biệt là tiêu chí điện. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của người dân để tham gia thực hiện các tiêu chí. Xã phấn đấu hết tháng 10/2020, cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

TÂN AN