Chủ nhật,  16/01/2022

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động triển khai kế hoạch năm 2021

(LSO) – Để việc triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 được thuận lợi, ngay từ những tháng cuối năm 2020, các xã được lựa chọn chỉ đạo điểm năm 2021 đã chủ động thực hiện các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn và thời gian thực hiện kéo dài.

Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Bình Gia phấn đấu đưa thêm xã Thiện Long đạt chuẩn NTM. Ngay từ năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND xã Thiện Long tập trung thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh tuyên truyền, vận động, UBND huyện đã phân bổ nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài.

Ông Bế Văn Lý, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình Gia cho biết: Trong 15 công trình khởi công mới năm 2020 trên địa bàn huyện, có 7/15 danh mục công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Thiện Long như: đường giao thông, trường học, nhà văn hoá xã…Đến nay, tiến độ trung bình các công trình hạ tầng trên địa bàn xã đạt trên 70%.

Người dân xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn chung sức làm đường giao thông nông thôn

Tương tự xã Thiện Long, huyện Bình Gia, ngay trong năm 2020, xã Vũ Lễ (xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021), huyện Bắc Sơn đã được đầu tư nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng như: trường học, đường giao thông, nhà văn hoá, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất… Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn xã cũng tích cực chung sức từng bước thực hiện các tiêu chí.

Ông Dương Công Chung, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Để nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động được UBND xã phối hợp với các cơ quan triển khai thường xuyên. Qua đó, người dân hiểu và tích cực chung sức tham gia thực hiện các tiêu chí. Từ đầu năm 2020 đến nay, Nhân dân đã đóng góp gần 100 triệu đồng, 740 ngày công lao động để bê tông hoá 750 m đường giao thông nông thôn; xoá 6 nhà dột nát; đóng góp hàng trăm ngày công và 25 triệu đồng để xây dựng 200 m kênh mương; tổ chức thu gom hơn 2 tấn rác thải…Năm 2020, xã Vũ Lễ phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã đạt của xã lên 15/19 tiêu chí. Từ đó bước sang năm 2021, xã tập trung thực hiện 4 tiêu chí chưa đạt và củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Cùng với 2 xã Thiện Long và Vũ Lễ, năm 2021, dự kiến trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã khác đạt chuẩn NTM. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn lực để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng, phát triển sản xuất.

Cụ thể năm 2020, tỉnh phân bổ 313,5 tỷ đồng cho 129 danh mục công trình hạ tầng khởi công mới, trong đó có 71 công trình hạ tầng của các xã điểm năm 2020, còn lại là các công trình hạ tầng của xã điểm  năm 2021và một số xã khác.

Cùng với đó, để chuẩn bị cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm sau, ngay từ những tháng cuối năm 2020, bên cạnh việc tập trung kiểm tra, đôn đốc triển khai các tiêu chí đang triển khai thực hiện (đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng), UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã điểm tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí trên địa bàn. Từ đó có căn cứ cụ thể để sớm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí trong năm 2021.

Song song với đó, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, cấp phát tài liệu hướng dẫn xây dựng NTM.

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, sự chủ động của các xã và sự đồng lòng chung tay, góp sức của Nhân dân, hy vọng các xã điểm xây dựng NTM năm 2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện các tiêu chí, qua đó sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM  năm 2021 đề ra.

TÂN AN