Thứ sáu,  06/08/2021

Sở Thông tin và Truyền thông: Đồng hành thực hiện tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đáp ứng 4 điều kiện về thông tin và truyền thông (TT&TT) – tiêu chí số 8, gồm: có điểm phục vụ bưu chính; dịch vụ viễn thông, Internet; đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Thời gian qua, Sở TT&TT đã tích cực vào cuộc hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí này.

Tính đến năm 2010, các xã trên địa bàn tỉnh đều đã có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng tiêu chí số 8, tuy nhiên, những tiêu chí này chưa thực sự bền vững. Cụ thể, 100% xã có điểm phục vụ bưu chính nhưng chỉ 166 điểm có người phục vụ;100% xã có hạ tầng viễn thông 2G, 3G song chỉ 80% số xã có dịch vụ Internet, viễn thông. Nguyên nhân là do địa hình đồi núi phức tạp nhiều thôn, bản chưa có hạ tầng viễn thông hoặc hạ tầng chưa đảm bảo; các xã đã có hệ thống truyền thanh, loa đến thôn, bản, nhưng một số xuống cấp không còn hoạt động; hệ thống phần mềm công nghệ thông tin chưa được ứng dụng rộng rãi trong chỉ đạo, điều hành.

Sở TT&TT tổ chức tập huấn kỹ năng vận hành hệ thống truyền thanh cho cán bộ xã trên địa bàn tỉnh

Trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư hạ tầng bưu chính viễn thông theo nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, chưa gắn với mục tiêu an sinh xã hội và nhiệm vụ công ích cộng đồng. Do đó, đối tượng thụ hưởng dịch vụ chỉ trong phạm vi vùng được hỗ trợ, không mang tính phổ biến rộng rãi. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa theo tiêu chí cụ thể, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT chưa có sự cạnh tranh về chất lượng, đa dạng dịch vụ phục vụ người dân.

Là cơ quan trực tiếp theo dõi, phụ trách việc thực hiện tiêu chí số 8, Sở TT&TT đã chủ động nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã. Từ năm 2011 đến nay, Sở TT&TT đã tổ chức tập huấn cho gần 2.000 lượt công chức cấp xã, huyện về nghiệp vụ viết tin, bài cho trang tin điện tử xã; sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, chữ ký số, hệ thống một cửa điện tử…

Bà Trình Thị Nga, Trưởng Phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT cho biết: Để thực hiện tiêu chí số 8, nguồn lực chủ yếu  dựa vào sự đầu tư của doanh nghiệp bưu chính viễn thông. Chính vì vậy, Sở TT&TT chỉ đạo quyết liệt các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh trong việc đầu tư hạ tầng đảm bảo tín hiệu, đường truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu vực khó khăn; rà soát các vị trí xây dựng hạ tầng, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư. Cùng với đó, sở tuyên truyền, vận động chính quyền các huyện, xã có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn.

Nhờ các nguồn vốn của trung ương, địa phương và sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, UBND các xã, đến tháng 10/2020 toàn tỉnh có 79 xã cơ bản đạt cả 4 nội dung của tiêu chí số 8, một số nội dung đang thực hiện dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV/2020. Hiện toàn tỉnh đã có 173 xã đạt tiêu chí về điểm phục vụ bưu chính; các doanh nghiệp đã đầu tư 390 trạm thu phát sóng di động (BTS) tại các thôn, bản cùng sâu, vùng xa; 133 đài truyền thanh xã được đầu tư mới, nâng cấp; 200/200 xã được trang bị chữ ký số chuyên dùng để ký số văn bản điện tử.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Sở TT&TT đã thiết lập trang thông tin điện tử cho 37 xã; triển khai đầu tư hệ thống loa truyền thanh cho 37 xã; hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư 1 trạm BTS tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định trị giá hơn 2 tỷ đồng…

Chị Nông Thị Nhung, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng cho biết: Gần đây, hệ thống loa truyền thanh được sửa chữa, nâng cấp lại thường xuyên có các bản tin nên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới trong xã, huyện, tỉnh. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, chúng tôi biết thêm rất nhiều thông tin hữu ích để phòng, chống dịch bệnh từ hệ thống loa truyền thanh.

Thời gian tới, Sở TT&TT sẽ tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của ngành trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính viễn thông nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng tại những khu vực khó khăn. Cùng đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống truyền thành cấp xã, hỗ trợ xã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

HOÀNG VƯƠNG