Thứ năm,  05/08/2021

Xây dựng nông thôn mới: Bứt phá toàn diện

(LSO) – Năm 2020, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh có những bước bứt phá toàn diện. Trong đó, không chỉ tăng mạnh về số xã đạt chuẩn NTM mà chất lượng các xã NTM cũng được nâng lên rõ rệt.

   Vượt mục tiêu xã đạt chuẩn

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM. Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết: Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2020, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp. Bên cạnh phân bổ nguồn lực để các xã từng bước thực hiện các tiêu chí, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động để phát huy sức dân trong thực hiện các tiêu chí.

Để hỗ trợ các xã xây dựng hạ tầng, năm 2020, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí 313,5 tỷ đồng cho 129 công trình khởi công mới. Trong đó, có 53 công trình giao thông, 5 công trình thủy lợi, 5 công trình điện, 24 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 1 công trình nước sinh hoạt nông thôn, 34 trường học và 7 trạm y tế. Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ 70,5 tỷ đồng cho các xã xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở xã NTM Hùng Sơn, huyện Tràng Định

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ thiết thực của tỉnh, một điểm nổi bật trong xây dựng NTM năm 2020 của tỉnh chính là sự chủ động của các huyện, xã điểm. Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Những năm trước, các xã điểm NTM trên địa bàn huyện thường bị động trong việc triển khai các tiêu chí về hạ tầng, thậm chí đã có xã không đạt chuẩn theo kế hoạch do tiến độ xây dựng hạ tầng chậm. Rút kinh nghiệm những năm trước, ngay từ cuối năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã điểm chủ động rà soát các tiêu chí, chuẩn bị mặt bằng cũng như đẩy nhanh tiến độ các bước chuẩn bị đầu tư. Qua đó bước sang năm 2020, các công trình nhanh chóng được triển khai thực hiện. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn 2 xã điểm đã tích cực đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để chung tay thực hiện các tiêu chí. Đến tháng 8/2020, xã Nhật Tiến đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và đến tháng 11/2020, xã Hòa Lạc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, nhanh hơn rất nhiều so với những năm trước.

Tương tự Hữu Lũng, huyện Chi Lăng cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình. Năm 2020, từ nguồn vốn xây dựng NTM, huyện Chi Lăng triển khai khởi công mới 12 công trình hạ tầng NTM tại xã điểm Y Tịch. Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao chất lượng các công trình, trực tiếp lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, chủ đầu tư thường xuyên xuống kiểm tra, nắm bắt tiến độ xây dựng. Vào thời gian cao điểm xây dựng hoặc khi có vướng mắc phát sinh, lãnh đạo UBND huyện, phòng chuyên môn trực tiếp xuống hiện trường từ 3 đến 4 lần/tuần. Đồng thời, UBND huyện tổ chức họp định kỳ hằng tháng để bàn giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ thi công.

Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện Chi Lăng, các đơn vị thi công đã nỗ lực, tập trung huy động nhân lực, trang thiết bị máy móc, tổ chức thi công phù hợp để nâng cao chất lượng cũng như đẩy nhanh tiến độ công trình. Đến giữa tháng 9/2020, cơ bản các công trình đã hoàn thành (tiến độ chung các công trình sớm hơn mọi năm gần 1 tháng) và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần giúp xã điểm Y Tịch hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra.

Cùng với 2 huyện kể trên, các huyện khác trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các tiêu chí. Với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay góp sức của Nhân dân, dự kiến hết năm 2020, tỉnh sẽ có thêm 16 xã đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu 3 xã.

   Nâng cao chất lượng

Không chỉ tăng số lượng xã đạt chuẩn NTM, năm 2020, việc củng cố, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong đó, nổi bật là xây dựng các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và xã NTM nâng cao. Để hỗ trợ, UBND tỉnh đã phân bổ 16,5 tỷ đồng cho 11 xã xây dựng xã NTM nâng cao; 10,8 tỷ đồng cho các xã xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Mô hình nuôi trâu nhốt chuồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho người dân xã NTM nâng cao Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân ở các xã đã đạt chuẩn NTM đóng góp công sức, tiền của, hiến đất trị giá hàng tỷ đồng để cùng chung sức thực hiện các tiêu chí. Ông Hoàng Quang Phiệt, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2020, xã được chọn chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM nâng cao. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 600 ngày công, hơn 200 triệu đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đường hoa, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa…Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Cùng với xã Chiến Thắng, 2 xã điểm khác của tỉnh là xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng và xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Không chỉ có 3 xã điểm của tỉnh, năm 2020, các huyện cũng tự đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao. Qua đó, phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh đạt từ 6 xã NTM nâng cao, vượt 100% mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao năm 2020 đề ra.

Cùng với đó, năm 2020, các xã đã đạt chuẩn NTM khác trên địa bàn tỉnh cũng bắt tay vào xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Thôn Bản Chu, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định là một ví dụ. Ông Nguyễn Khắc Lương, thôn Bản Chu cho biết: Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của huyện, xã, người dân trong thôn đồng tình ủng hộ và tích cực chung sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Cụ thể, để thực hiện các tiêu chí, gia đình tôi và các hộ dân khác trong thôn đã đóng góp 1 triệu đồng/hộ (thôn có 106 hộ) và ngày công lao động làm 500 m đường bê tông, nâng tổng số đường bê tông cả thôn lên gần 2 km; trồng mới trên 300 m đường hoa; lắp đặt đèn chiếu sáng, vẽ tranh tường… Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành 7/7 tiêu chí của bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Không chỉ Bản Chu mà các xã NTM khác trên địa bàn tỉnh cũng đã bắt tay vào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Qua đó phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có 30 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, chương trình xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ, toàn diện. Qua đó, không chỉ góp phần quan trọng vào sự đổi thay diện mạo nông thôn miền biên ải mà còn tạo động lực quan trọng để thúc đẩy chương trình xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.

“Từ những kết quả đạt được cũng như bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng NTM từ năm 2020 và những năm trước,  trong năm 2021, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, mỗi huyện phấn đấu công nhận được từ 2-3 khu dân cư kiểu mẫu”.Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh
TÂN AN