Thứ năm,  05/08/2021

Hợp Thành: Chủ động xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Để tránh bị động, dồn việc thực hiện các tiêu chí vào cuối năm như một số xã điểm nông thôn mới (NTM) trước đây, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc đã chủ động trong việc triển khai các tiêu chí từ sớm.

Năm 2020 là năm bứt phá trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc khi cùng lúc đưa được 2 xã Xuất Lễ và Tân Liên đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, hạn chế trong xây dựng NTM của huyện năm 2020 cũng như những năm trước chính là việc triển khai các tiêu chí hay bị dồn vào cuối năm.

Năm 2021, xã Hợp Thành được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Để khắc phục hạn chế như các xã điểm những năm trước, xã Hợp Thành đã chủ động triển khai các tiêu chí.

Máy móc san ủi mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc

Ông La Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết: Không đợi đến khi được chọn chỉ đạo điểm mà hằng năm, chương trình xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo sát sao và triển khai thực hiện có hiệu quả. Để thực hiện các tiêu chí, xã chia thành 2 nhóm, một nhóm cần sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, nhóm còn lại cần sự chung tay, góp sức của người dân.

Đối với nhóm tiêu chí cần sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện rà soát địa điểm, sau đó chủ động tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để tạo mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng. Đến nay, tất cả các công trình hạ tầng NTM cần đầu tư xây dựng như: trường học, trạm y tế, nhà văn hoá… đã có mặt bằng để triển khai xây dựng.

Đối với nhóm tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân như: giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, môi trường…., xã cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình và tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí.

Ông Trần Văn Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Ca cho biết: Thực hiện chủ trương làm đường giao thông nông thôn, để từng bước hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, năm 2019, gia đình tôi đã hiến 325 m2 đất ruộng. Không chỉ gia đình tôi mà bà con trong thôn còn hiến tổng cộng khoảng 1.600 m2 đất ruộng, đất đồi để mở rộng đường và đến nay, đã cơ bản bê tông hoá xong đường trục thôn.

Không chỉ hiến đất làm đường, bà con trong thôn Nà Ca còn đóng góp gần 60 triệu đồng để cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước xây dựng nhà văn hoá thôn phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hội họp của bà con trong thôn, đồng thời, góp phần quan trọng vào việc từng bước hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá trong xây dựng NTM.

Cùng với thôn Nà Ca, trong những năm qua, người dân các thôn khác trên địa bàn xã Hợp Thành cũng tích cực đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Từ năm 2018 đến nay, bình quân mỗi năm, người dân trên địa bàn xã đóng góp khoảng 2.000 công lao động, hiến hơn 3.000 m2 đất cùng hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông, thuỷ lợi, vệ sinh môi trường…

Với sự chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí từ các năm trước, đến nay, xã Hợp Thành đã đạt 15/19 tiêu chí. Trong 4 tiêu chí còn lại liên quan đến đầu tư xây dựng đòi hỏi nguồn lực lớn, xã đã chuẩn bị xong mặt bằng từ cuối năm 2020 để bước sang năm 2021 các công trình này có thể nhanh chóng được triển khai.

Hy vọng rằng, với sự chủ động trong việc thực hiện các tiêu chí NTM, năm 2021, xã Hợp Thành sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.

TÂN AN