Thứ tư,  08/12/2021

Nhật Tiến – Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

– Với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, năm 2020, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2020.

Nhật Tiến là xã còn nhiều khó khăn của huyện Hữu Lũng. Năm 2011, qua rà soát, xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí còn lại đều là các tiêu chí khó, cần có nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng như: thu nhập, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục… Trước những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định trước tiên phải định hướng, tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó, phát huy vai trò của chủ thể, đóng góp thực hiện các tiêu chí khác.

Mô hình phát triển kinh tế từ trồng bưởi của người dân thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến

Theo hướng đi đó, trong giai đoạn 2011 – 2020, cấp ủy, chính quyền xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng phù hợp, có giá trị cao vào sản xuất, trong đó, tập trung phát triển mạnh các loại cây ăn quả. Đồng thời, từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình xây dựng NTM, UBND xã đã hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt và vật tư nông nghiệp cho người dân triển khai mô hình cây ăn quả với tổng kinh phí 810 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình xây dựng NTM, xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, lựa chọn mô hình phù hợp, có điều kiện phát triển. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, kịp thời hỗ trợ các hộ dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trên địa bàn đã xây dựng được các mô hình có hiệu quả như: mô hình trồng dứa, táo theo tiêu chuẩn; trồng bưởi, na an toàn… Nhờ đó thu nhập của các hộ tăng lên, trung bình đạt 50 đến 100 triệu đồng/hộ/năm.

Khi thu nhập người dân được nâng lên, cấp ủy, chính quyền xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chung tay góp công, góp sức xây dựng NTM, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng nông thôn. Ông Bùi Đình Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Na cho biết: Để vận động Nhân dân cùng làm thì cán bộ, đảng viên không chỉ tuyên truyền miệng mà chúng tôi phải là người gương mẫu, đi đầu trong đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, cùng triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận cao.

Ông Nguyễn Văn Tứ, thôn Tân An cho biết: Trước kia, đường trục thôn Tân An rất hẹp, đi lại khó khăn. Được cán bộ xã, thôn tuyên truyền về chủ chương, mục đích, ý nghĩa và lợi ích bê tông hóa đường liên thôn, xã, gia đình tôi đã thống nhất hiến 180 m2 đất để làm đường. Cùng sự góp sức của các gia đình khác, hiện nay đường thôn đã được bê tông hóa, đi lại thuận lợi và người dân chúng tôi chính là người hưởng lợi.

Với sự đồng thuận cao, giai đoạn 2016 – 2020, người dân xã Nhật Tiến đã đóng góp trên 8,3 tỷ đồng, hiến 6.913 m2 đất và 15.670 ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và chủ động của người dân, các tiêu chí như: môi trường, y tế, nhà ở dân cư… cũng từng bước được hoàn thiện. Nhờ cách làm của xã tạo sự đồng thuận cao cùng sự nỗ lực cấp ủy, chính quyền xã và Nhân dân, diện mạo nông thôn tại xã hoàn toàn thay đổi, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã tăng từ 19 triệu đồng/người/năm 2016 lên 37 triệu đồng/người/năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,24% (năm 2016) xuống còn 1,84% (năm 2020); tỷ lệ lao động có việc làm tại xã là 2.897/2.898 người (đạt 99,9%). Năm 2020, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền xã Nhật Tiến đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu xây dựng NTM trong giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, tiếp tục chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác xã hội hóa để duy trì, nâng cao các tiêu chí. Hướng tới mục tiêu đến năm 2023, xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trong giai đoạn 2021 – 2025, mỗi năm, xã xây dựng được 1 khu dân cư kiểu mẫu.

HỒ DUNG