Chủ nhật,  19/09/2021

Xây dựng hạ tầng nông thôn mới ở xã điểm: Chủ động từ cơ sở

– Đến thời điểm này, trung ương chưa có thông báo nguồn vốn phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025, tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ các công trình hạ tầng nông thôn mới ở xã điểm, các huyện đã có những giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM. Kết quả rà soát cho thấy, 10 xã điểm này cần đầu tư xây dựng 78 công trình hạ tầng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa… Tuy chưa có vốn phân bổ từ cấp trên nhưng các huyện đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư như: giải phóng mặt bằng; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục; cân đối nguồn vốn của huyện, vốn lồng ghép để khởi công một số công trình…

Đoàn viên thanh niên huyện Chi Lăng đổ bê tông đường giao thông tại xã Gia Lộc.   Ảnh: ĐĂNG THUỲ

Ông Chu Thế Chung, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng cho biết: Năm 2021, huyện Văn Lãng phấn đấu đưa xã Tân Mỹ đạt chuẩn NTM. Theo kết quả rà soát, xã cần đầu tư xây dựng 11 công trình hạ tầng. Để từng bước triển khai các công trình, từ huyện đến xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, năm 2021, do chưa có nguồn vốn từ trên giao nên ban đã tham mưu với UBND huyện chủ động lồng ghép các nguồn lực, ngân sách huyện để khởi công mới một số công trình. Đến nay, đã có 6/11 công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã Tân Mỹ được khởi công xây dựng, các công trình còn lại đang thực hiện các thủ tục đầu tư và dự kiến đầu tháng 6/2021 sẽ khởi công.

Mặc dù chưa khởi công được nhiều công trình hạ tầng NTM như ở huyện Văn Lãng, song huyện Cao Lộc cũng đã chủ động trong việc chuẩn bị mặt bằng, các thủ tục đầu tư và cân đối nguồn ngân sách huyện để chuẩn bị khởi công các công trình. Ông Lộc Sơn Khảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Cao Lộc cho biết: Năm 2021, huyện phấn đấu đưa xã Hợp Thành đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành các tiêu chí, bên cạnh sự chung tay, góp sức của người dân, xã cần đầu tư các công trình hạ tầng như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… Ngay từ những năm trước và những tháng đầu năm 2021, các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. Hiện nay, xã đã chuẩn bị được khoảng 5.000 m2 mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng NTM, cùng đó, huyện đã bố trí một phần nguồn lực để các công trình sớm được khởi công xây dựng.

Không bị động, trông chờ hoàn toàn vào nguồn vốn Trung ương để thực hiện chương trình xây dựng NTM, cùng với 2 huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, một số huyện khác trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị mặt bằng, cân đối, bố trí nguồn lực để chủ động khởi công sớm một số công trình. Đến nay, các xã điểm NTM năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản có mặt bằng “sạch” để sẵn sàng cho công tác đầu tư xây dựng.

Thi công đường giao thông nông thôn tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng

Bên cạnh đó, một số huyện căn cứ vào điều kiện cụ thể, đã lồng ghép các nguồn vốn để chủ động khởi công các công trình hạ tầng NTM đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, đã có 15 công trình hạ tầng NTM ở các xã điểm được khởi công xây dựng và các huyện tiếp tục cân đối nguồn vốn, chuẩn bị các thủ tục đầu tư để khởi công các công trình trong thời gian tới.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: So với mọi năm, năm 2021, việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng NTM bị chậm do yếu tố khách quan. Tuy nhiên, các huyện đã chủ động, nỗ lực trong công tác chuẩn bị đầu tư, cân đối, lồng ghép nguồn lực để khởi công mới các công trình.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng, các huyện cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Từ đó quyết tâm hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2021 đề ra

TÂN AN