Thứ hai,  25/10/2021

Xây dựng nông thôn mới ở xã điểm: Khẩn trương thực hiện tiêu chí trường học

– Qua 6 tháng đầu năm 2021, việc triển khai các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nói chung, trong đó có tiêu chí trường học trên địa bàn tỉnh chậm khá nhiều so với những năm trước. Chính vì vậy, các huyện đang khẩn trương bắt tay vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí này.

So với các tiêu chí về xây dựng hạ tầng trong xây dựng NTM thì tiêu chí trường học là tiêu chí khó, không những đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn mà thời gian thực hiện kéo dài. Qua rà soát tại 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021, xã Thái Bình, huyện Đình Lập đã đạt tiêu chí, còn lại 9 xã điểm khác cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa tổng cộng 26 công trình trường học.

Số lượng công trình trường học cần vốn đầu tư lớn, trong khi đó, nguồn vốn trung ương chưa phân bổ khiến việc triển khai thực hiện các công trình gặp rất nhiều khó khăn.

Thi công điểm Trường Tiểu học xã Điềm He, huyện Văn Quan

Tuy nhiên, thay vì trông chờ hoàn toàn vào nguồn vốn trung ương phân bổ, một số huyện trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong việc cân đối, phân bổ một phần nguồn lực để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cũng như khởi công mới các công trình. Huyện Văn Lãng là một ví dụ.

Năm 2021, xã Tân Mỹ là 1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM của tỉnh. Để hoàn thành tiêu chí trường học, xã cần xây dựng thêm 2 hạng mục công trình trường học với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Chưa có nguồn vốn phân bổ của cấp trên, huyện đã chủ động cân đối một phần nguồn lực để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Qua đó, đầu tháng 5/2021, 2 hạng mục công trình trường học đã được khởi công xây dựng, đến nay, tiến độ đã đạt khoảng 40%. Ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Cùng với việc chủ động khởi công, lãnh đạo UBND huyện cũng như các phòng, ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu triển khai xây dựng đúng cam kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Cùng với xã Tân Mỹ, việc triển khai thực hiện tiêu chí trường học trên địa bàn xã Điềm He, huyện Văn Quan cũng nhanh chóng được triển khai thực hiện. Năm 2021, xã Điềm He có 3 danh mục công trình trường học cần được đầu tư xây dựng. Để triển khai tiêu chí này, huyện đã lồng ghép, cân đối các nguồn lực để các công trình sớm được triển khai. Đến nay, 3/3 công trình trường học trên địa bàn xã đã được khởi công xây dựng. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của UBND huyện,  đơn vị thi công cũng chủ động triển khai các giải pháp cụ thể.

Ông Hứa Huy Hưng, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên Hiển Vinh, huyện Bình Gia (đơn vị thi công điểm Trường Tiểu học xã Điềm He) cho biết: Cuối tháng 5/2021, công trình được triển khai xây dựng và theo kế hoạch trước năm học mới 2021-2022 công trình sẽ hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ đề ra, hiện nay, công ty duy trì thường xuyên 15 lao động tại công trình và sẽ tăng thêm khi vào những giai đoạn cao điểm. Bên cạnh đó, do đang bước vào mùa mưa bão nên đơn vị đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thi công các hạng mục, qua đó phấn đấu hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Không chỉ hai huyện trên, các huyện khác trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt bằng, đồng thời, đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu để sớm triển khai các danh mục công trình trường học tại xã điểm NTM. Dự kiến trong tháng 7/2021, tất cả các công trình trường học sẽ được khởi công xây dựng.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết: Các công trình khởi công muộn hơn mọi năm, mùa mưa bão lại đến gần. Chính vì vậy, hiện nay, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã khởi công cũng như nhanh chóng hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình chưa khởi công. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành tiêu chí trường học theo đúng kế hoạch đề ra

TÂN AN