Thứ ba,  30/11/2021

Ðan Phượng đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức hình thức sản xuất phù hợp và bảo đảm an sinh xã hội là những bước đi trọng tâm của huyện Ðan Phượng (Hà Nội) trong thời gian vừa qua. Nhờ đó, Ðan Phượng đã nhanh chóng trở thành huyện ngoại thành tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới (NTM) của thành phố.
Người dân huyện Ðan Phượng hăng hái tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức hình thức sản xuất phù hợp và bảo đảm an sinh xã hội là những bước đi trọng tâm của huyện Ðan Phượng (Hà Nội) trong thời gian vừa qua. Nhờ đó, Ðan Phượng đã nhanh chóng trở thành huyện ngoại thành tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới (NTM) của thành phố.

Chính sách đồng bộ, nhân dân đồng lòng

Về Ðan Phượng hôm nay thấy nhiều đổi thay, từ đường làng ngõ xóm, đến các khu dân cư, đều nhận thấy cảnh quan, môi trường khang trang sạch đẹp… Có được thành quả đó là do huyện đã cụ thể hóa các kế hoạch đồng thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả. Việc triển khai các nghị quyết, chương trình xây dựng NTM được các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và đến các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận cao từ huyện, đến từng xã, thị trấn, từng thôn, từng cụm dân cư trên địa bàn để toàn dân chung sức xây dựng NTM. Trên địa bàn huyện, nhiều tuyến đường huyết mạch đã hoàn thành với mặt cắt từ 12 m đến 20 m, mở ra nhiều hướng phát triển kinh tế mới cho các địa phương. Hiện nay, Ðan Phượng là huyện dẫn đầu thành phố về hoàn thành xây dựng đường giao thông xóm ngõ, giao thông thủy lợi nội đồng. Toàn huyện đã thi công xong hơn 2.000 tuyến đường giao thông ngõ, xóm và giao thông nội đồng, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng (chỉ trong vòng hai tháng theo dự toán được duyệt). Ðây là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt, sâu sát của cán bộ, sự vào cuộc trách nhiệm, nhiệt tình của đội ngũ đảng viên trong huyện đã tạo được sự tin tưởng và đồng lòng của nhân dân để cùng chung tay xây dựng NTM.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù những năm qua, diện tích gieo trồng của huyện có xu hướng giảm dần do phát triển công nghiệp, đô thị, song tổng sản lượng lương thực vẫn đạt mức cao… Giá trị thu nhập nông nghiệp trên một ha canh tác tăng liên tục, năm 2010 đạt 90,3 triệu đồng/ha/năm; năm 2011 đạt 101 triệu đồng/ha/năm; năm 2012 đạt 204 triệu đồng/ha/năm. Trong ba năm, toàn huyện thực hiện chuyển đổi được gần 180 ha cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện còn tập trung chỉ đạo thực hiện ba dự án trọng điểm: sản xuất năm ha hoa cao cấp xã Song Phượng; 5 ha cam canh, bưởi Diễn xã Thượng Mỗ; 10 ha rau an toàn xã Phương Ðình và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng đã chuyển đổi trồng hoa 50 ha xã Hạ  Mỗ nhằm tạo ra mô hình chuẩn để nhân ra diện rộng.

Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ngày càng có hiệu quả. Các làng nghề, ngành nghề truyền thống được củng cố và phát triển, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo việc làm thường xuyên, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách địa phương. Toàn huyện có 72 làng, trong đó có bảy làng nghề được công nhận đạt tiêu chí làng nghề. Tiến bộ khoa học công nghệ đã được áp dụng vào sản xuất nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, nhiều sản phẩm phát triển đã đáp ứng được yêu cầu thị trường. Ngoài việc tổ chức được cụm công nghiệp thị trấn Phùng có diện tích 35,8 ha với 27 doanh nghiệp tham gia; huyện còn xây dựng năm điểm công nghiệp làng nghề, nhờ đó giá trị sản xuất công nghiệp ngày một tăng: năm 2010 đạt 450 tỷ đồng, năm 2011 đạt 586 tỷ đồng và năm 2012 đạt 737 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp, làng nghề đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn, thu nhập ổn định từ ba đến năm triệu đồng/người/tháng. Một số trung tâm thương mại được hình thành như trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh (siêu thị Lan Chi), siêu thị Hapro… bên cạnh đó là việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ nông thôn đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân.

Cách làm hay tạo ra thành quả

Sau hơn hai năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Ðan Phượng đã đạt được những kết quả tích cực; cán bộ, đảng viên, nhân dân ở nhiều nơi đã  nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng về công tác xây dựng nông thôn mới. Ðội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở và thôn, cụm dân cư đã có một bước trưởng thành quan trọng, tạo được niềm tin của nhân dân. Nhiều tiêu chí xây dựng NTM đã được hoàn thành sớm như: quy hoạch, đường giao thông, giao thông trục chính nội đồng, điện, trường học… Riêng xã điểm Song Phượng từ lúc triển khai mới chỉ đạt hai tiêu chí, nhưng đến nay đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; ba xã Ðan Phượng, Tân Hội, Liên Trung cũng đã đạt từ 14 đến 17 tiêu chí… Chỉ riêng phong trào làm đường ngõ xóm, đã có 179 hộ tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất để mở rộng đường, nối thông các ngõ. Trong đó, xã Phương Ðình có 50 hộ đã tham gia hiến đất với diện tích 399 m2, xã Thượng Mỗ 25 hộ hiến 364 m2, xã Song Phượng 60 hộ hiến 200 m2… Từ thực tiễn, huyện đã có cách làm sáng tạo: Chủ động rà soát các tuyến đường, trực tiếp các thành viên trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xuống tận từng xã, duyệt từng tuyến đường, chọn phương án thi công phù hợp nhu cầu thực tế và kinh phí, liên hệ với các đơn vị cung ứng cát, sỏi, xi-măng ứng trước cho nhân dân. Người dân đóng góp ngày công  và các vật liệu còn lại để xây dựng các tuyến đường theo thiết kế được duyệt. Nhờ cách làm này mà chỉ trong một thời gian ngắn, các tuyến đường đã hoàn thành, trong đó, ngân sách nhà nước chỉ chi 50%, còn lại do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch, dân chủ, qua đó, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

Việc xây dựng các công trình hạ tầng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, huyện luôn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn các nhà  thầu có năng lực, uy tín, cam kết ứng vốn tham gia thi công. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; lựa chọn thời điểm đấu giá thích hợp, tạo được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó các công trình luôn được thi công bảo đảm tiến độ và bảo đảm nguồn vốn luôn được sử dụng hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, huyện vẫn gặp phải một số khó khăn như: việc xây dựng mới, mở rộng các cụm điểm công nghiệp rất khó khăn do quy hoạch của thành phố; các dự án chuyển đổi kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, hiệu quả còn chưa cao; nguồn lực thực hiện xây dựng NTM còn khó khăn do chỉ trong một thời gian ngắn phải huy động nguồn lực lớn; sự phối hợp của các ngành có lúc thiếu chặt chẽ, nhất là trong việc hướng dẫn giúp đỡ các xã lập và triển khai thực hiện đề án… Những nguyên nhân trên chủ yếu là do các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố ban hành còn chậm. Một số quy định còn cứng nhắc thiếu tính thực tiễn như: tiêu chí về nhà văn hóa thôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy hoạch phân khu của thành phố, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào nông thôn còn chưa hấp dẫn…

Song, với quyết tâm chính trị cao, huyện Ðan Phượng phấn đấu cơ bản  hoàn thành những tiêu chí xây dựng huyện NTM về hạ tầng trong năm 2013. Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án của huyện về xây dựng đường giao thông nội đồng, các công trình hạ tầng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn; về các công tác giảm nghèo, về giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với nông dân, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy mạnh việc dạy nghề cho nông dân. Bên cạnh đó là đẩy mạnh thực hiện việc cưới, việc tang văn minh; tổ chức lễ hội, mừng thọ, về nhà mới trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, thực hiện ứng xử văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Theo Nhandan