Thứ sáu,  23/07/2021

Ghi nhận ở Đình Lập

LSO-Sau 4 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện Đình Lập đạt 4,1 tiêu chí, tăng 2,1 tiêu chí so với năm 2011 và có một xã chạm mốc 10 tiêu chí. Nếu so với các huyện khác thì con số trên còn khiêm tốn, nhưng đối với một huyện mà hầu hết các xã đều là vùng đặc biệt khó khăn như Đình Lập, thì đây là con số rất có ý nghĩa.
Nông dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập thu hái chè

Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện về xây dựng nông thôn mới cho biết: những khó khăn nội tại của huyện đã được phân tích rất nhiều, nhưng đây là chương trình phát triển toàn diện và bền vững, là cơ hội để Đình Lập vươn lên. Chính vì vậy, Ban chỉ đạo huyện xác định trước tiên phải phải tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về chương trình, củng cố quyết tâm trong cả hệ thống chính trị. Theo hướng đó, Đình Lập đã phát động và xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua: “Đình Lập chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới” gắn với các cuộc vận động lớn như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã triển khai các lớp đào tạo về xây dựng nông thôn mới cho gần 500 lượt cán bộ ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới các cấp; tổ chức trên 2.000 cuộc tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới với hơn 60 nghìn lượt người hưởng ứng tham gia.

Do kiên trì tuyên truyền, vận động, nhận thức về nông thôn mới đã có những chuyển biến rõ nét, trước tiên là từ cán bộ trong ban quản lý các cấp. Trước đây, khi mới bắt đầu triển khai chương trình, ngay trong Ban chỉ đạo huyện vẫn còn xuất hiện một số tư tưởng buông xuôi, thế nhưng sau bốn năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã thấm nhuần phương châm “kiên trì, không nóng vội và không buông xuôi”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cùng với sự chuyển biến về nhận thức Đình Lập bắt đầu khơi thông được nội lực, huy động được nguồn lực to lớn từ nhân dân. Tính riêng trong phát triển giao thông nông thôn, 4 năm qua, nhân dân trong toàn huyện đã huy động được trên 50 nghìn ngày công lao động, khai thác hơn 2 vạn mét khối vật liệu đối ứng; cùng với tổng các nguồn vốn huy động đạt trên 40 tỷ đồng, toàn huyện đã mở mới được 28,8 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 72,5 km mặt đường bê tông xi măng… nâng tỷ lệ đường ô tô đến trung tâm xã (đi lại được 4 mùa) lên 80%. Hệ thống thủy lợi cũng được tập trung củng cố, đến nay toàn huyện đã có 7/10 xã đạt tiêu chí về thủy lợi.

Hệ thống hạ tầng thiết yếu được củng cố đã tạo điều kiện cho phát triển sản xuất. Nguồn vốn phân bổ cho chương trình hỗ trợ sản xuất còn nhiều hạn chế, nhưng với sự linh hoạt lồng ghép, toàn huyện đã xây dựng được 13 mô hình có hiệu quả trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Từ năm 2011 đến nay, Đình Lập đã tổ chức được trên 600 cuộc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng trong sản xuất nông lâm nghiệp. Sản xuất phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm với tốc độ khá nhanh, bình quân giảm 4%/năm trong giai đoạn 2011-2014.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo huyện về xây dựng nông thôn mới, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, nhân dân trong toàn huyện đã đóng góp, huy động được trên 14 tỷ đồng; các doanh nghiệp đầu tư gần 10 tỷ đồng liên kết với nhân dân đầu tư trồng rừng, phát triển sản xuất.

Với xuất phát điểm thấp, nhưng sau 4 năm triển khai thực hiện, trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đã đạt 4,8 tiêu chí (tăng 2,1 tiêu chí so với năm 2011). Mặc dù là huyện nghèo, nhưng mức đạt trung bình của huyện đã tiến sát tới mức bình quân chung của toàn tỉnh.

Cuối tháng 11 vừa qua, Ban chỉ đạo huyện đã chủ động rà soát và mạnh dạn đăng ký xã Đình Lập để phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2015. Hiện nay, xã đã đạt 10 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt đều cần nguồn vốn đầu tư rất lớn thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Thế nhưng việc mạnh dạn đăng ký phấn đấu đã thể hiện quyết tâm cao của Đình Lập. Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: từng tiêu chí khó đã được Ban chỉ đạo huyện phân tích, xây dựng hệ thống giải pháp để triển khai, trong năm 2015 toàn huyện sẽ phấn đấu ở mức cao nhất, nỗ lực nhất để tiến sát đến chuẩn nông thôn mới.

VŨ NHƯ PHONG