Thứ sáu,  17/09/2021
Hữu Lũng: Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới
Hữu Lũng: Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới
(LSO) - Trong những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiền đề cho kết quả ấy là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân – chủ thể của NTM. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM,...
Bằng Mạc: Hiệu quả kinh tế từ trồng lạc
Bằng Mạc: Hiệu quả kinh tế từ trồng lạc
(LSO) - Bằng Mạc là một trong những xã có diện tích trồng lạc nhiều nhất huyện Chi Lăng. Với chi phí chăm bón thấp và ít công chăm sóc lại cho thu nhập cao gấp đôi so với trồng cây ngô, lúa, những năm qua, người dân xã Bằng Mạc đã tận dụng điều kiện tự nhiên, tích...
Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới
LSO-Chiều nay (13/11), Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn họp thẩm định, xem xét công nhận đạt chuẩn NTM đối với 5 xã: Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; Kiên Mộc, huyện Đình Lập; Bắc Hùng và Hoàng Việt, huyện Văn Lãng. Đồng chí Lương...
Chi Lăng: Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Chi Lăng: Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng
(LSO) - Thời gian qua, người dân huyện Chi Lăng đã chủ động chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Hướng đi này góp phần gia tăng giá trị canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Năm 2015, toàn...
Tân Liên: Nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới
Tân Liên: Nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới
(LSO) - Năm 2020, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc không nằm trong danh sách xã điểm nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã Tân Liên phấn đấu trở thành xã nông thôn mới trong năm 2020. Trong giai đoạn 2017 - 2020, Tân Liên là xã...
Đồng bộ giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp
Đồng bộ giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp
(LSO) - Những năm gần đây, nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đã được triển khai có hiệu quả. Từ đó giúp các HTX nông nghiệp có thêm nguồn lực, động lực, từng bước vượt khó vươn lên. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 154...