Thứ hai,  02/10/2023
Tràng Định: Chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ
Tràng Định: Chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ
- Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng, ngoài việc trồng và khai thác lâm sản, các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn huyện Tràng Định đã quan tâm phát triển các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Kim...
Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 1: Khắc phục khó khăn, đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập
Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 1: Khắc phục khó khăn, đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập
- Từ ngày 1/3/2022, Cục Thống kê tỉnh tổ chức thực hiện điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp và thông tin cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Để đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập, đơn vị đã...
Phát triển kinh tế ở Yên Thịnh: Hiệu quả từ các mô hình sản xuất
Phát triển kinh tế ở Yên Thịnh: Hiệu quả từ các mô hình sản xuất
- Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng đã chú trọng định hướng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất có hiệu quả....
Đồng bộ giải pháp quản lý, phát triển mã số vùng trồng
Đồng bộ giải pháp quản lý, phát triển mã số vùng trồng
- Thời gian qua, cùng với việc xây dựng mã số vùng trồng (MSVT) nông sản, các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền các địa phương thường xuyên triển khai đồng bộ các giải pháp giám sát, quản lý nhằm duy trì các MSVT. Đồng thời, nhiều tổ sản xuất có diện tích nông sản được cấp...
Đình Lập: Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng
Đình Lập: Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng
- Những năm gần đây, công tác phát triển rừng trên địa bàn huyện Đình Lập đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, xã hội hóa trồng rừng được triển khai hiệu quả. Qua đó, hình thành một số vùng rừng sản xuất tập trung quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần...
Đẩy mạnh chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch
Đẩy mạnh chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch
- Những năm qua, người dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung phát triển các loại cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời điểm này, các nhà vườn đang tập trung chăm sóc các loại cây ăn quả sau thu hoạch nhằm phục hồi, nâng cao tỷ lệ ra hoa, đậu quả, hướng...
Góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
Góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
- Những năm qua, cùng với tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp đã được người dân trong tỉnh chú trọng thực hiện. Tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng lên, góp phần giảm sức lao động, nâng cao...