Thứ năm,  21/10/2021
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
- Thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) được các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh, góp phần đưa sản phẩm OCOP của tỉnh vươn xa, rộng mở thị trường tiêu thụ. Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh đã phê...
Chi Lăng: Quan tâm phát triển các hợp tác xã nông nghiệp
Chi Lăng: Quan tâm phát triển các hợp tác xã nông nghiệp
- Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, chính quyền, cơ quan chuyên môn huyện Chi Lăng luôn quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn. Qua đó, các HTX bước đầu phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hình...
Thôn Hét: Nâng cao thu nhập từ trồng thanh long
Thôn Hét: Nâng cao thu nhập từ trồng thanh long
- Những năm gần đây, nhiều hộ dân của thôn Hét, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng đã tập trung phát triển mô hình trồng cây thanh long đem lại thu nhập cao. Những ngày đầu tháng 9/2021, chúng tôi cùng cán bộ xã Vân Nham đến thăm mô hình trồng cây thanh long của anh Mã Anh...
Chủ động triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất
Chủ động triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất
- Năm 2021, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ít hơn mọi năm, việc phân bổ lại chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện của các huyện. Trước những khó khăn đó, các huyện đã chủ động trong công tác chuẩn...
Hiệu quả từ những  mô hình khuyến nông
Hiệu quả từ những mô hình khuyến nông
- Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện mô hình trồng...
Cần giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động
Cần giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động
- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có không ít hợp tác xã (HTX) đã ngừng hoạt động, chỉ tồn tại hình thức, không đúng Luật HTX năm 2012 và gây mất niềm tin vào lĩnh vực kinh tế hợp tác của người dân. Chính vì vậy, việc giải thể các HTX ngừng hoạt động trên địa...