Thứ hai,  18/10/2021
Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại
Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại
LSO-Phát triển sản xuất là nội dung trọng yếu, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn đã tích cực xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại theo Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn....
Người dân Hữu Liên hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới
Người dân Hữu Liên hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới
LSO-Xã Hữu Liên nằm ở phía tây huyện Hữu Lũng, cách trung tâm huyện khoảng 34 km, đây là một xã còn rất nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua, hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn xã đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình xã hội như nhà văn hóa thôn, bản, trường học, làm đường giao thông nông thôn......
Xây dựng nông thôn mới: Qua nửa chặng đường 2013
Xây dựng nông thôn mới: Qua nửa chặng đường 2013
LSO-Năm 2013 được coi là năm bản lề trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm nay có ý nghĩa quan trọng để toàn tỉnh tiến tới hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong cả giai đoạn 2011-2015....
Tân Dĩnh tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Tân Dĩnh tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi về Tân Dĩnh khi biết tin Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Dĩnh (Lạng Giang, Bắc Giang) vừa nhận Cờ thi đua "Ðơn vị dẫn đầu cụm Ðông Bắc" năm 2012 (gồm bảy tỉnh). Mừng hơn nữa khi cũng vừa biết rằng HTX đã có tên trong danh sách khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam (trong số chín HTX về nông nghiệp của cả nước)....
Bắc Sơn: Xã điểm vào giai đoạn tăng tốc
Bắc Sơn: Xã điểm vào giai đoạn tăng tốc
LSO-Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Sơn chọn 4 xã là Bắc Sơn, Quỳnh Sơn, Hữu Vĩnh và Đồng Ý để tập trung chỉ đạo, phấn đấu đến năm 2015 các xã này cơ bản đạt nông thôn mới. Đây là một trong những nhiệm vụ rất khó khăn và muốn hoàn thành, các địa phương phải tăng tốc ngay từ bây giờ....
 Ðan Phượng đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Ðan Phượng đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức hình thức sản xuất phù hợp và bảo đảm an sinh xã hội là những bước đi trọng tâm của huyện Ðan Phượng (Hà Nội) trong thời gian vừa qua. Nhờ đó, Ðan Phượng đã nhanh chóng trở thành huyện ngoại thành tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới (NTM) của thành phố....
Bình Giang xây dựng nông thôn mới
Bình Giang xây dựng nông thôn mới
Sau ba năm tích cực và quyết liệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận....
Thi đua yêu nước: Động lực xây dựng nông thôn mới
Thi đua yêu nước: Động lực xây dựng nông thôn mới
LSO-Ngày 24/12/2011, tỉnh ta phát động phong trào thi đua Lạng Sơn chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới. Mỗi chữ ký trong bản giao ước thi đua của lãnh đạo các địa phương đã thể hiện quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, từ đó tạo sức lan tỏa biến thành ý chí của toàn dân....