Thứ ba,  27/07/2021
Thực hiện tiêu chí 13: Cần đi vào thực chất
Thực hiện tiêu chí 13: Cần đi vào thực chất
- Tiêu chí tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện tiêu chí 13 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những...
Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025
Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Tiếp nối cho giai đoạn 2015-2020, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn...
Hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
Hội viên nông dân làm kinh tế giỏi
- Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo hội viên nông dân của thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn hưởng ứng tham gia. Trong đó, ông Phạm Bá Ánh (sinh năm 1963) là một hội viên tiêu biểu thực hiện phong trào này. Mô hình sản...
Văn Lãng: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
Văn Lãng: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
- Trong những năm qua, sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Văn Lãng. Năm 2021, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng là 1 trong 10 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Qua...
Xây dựng nông thôn mới nâng cao: Chủ động từ xã điểm
Xây dựng nông thôn mới nâng cao: Chủ động từ xã điểm
- Từ sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, quyết tâm của các xã, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao ở các xã điểm năm 2021 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, tỉnh...
Xây dựng nông thôn mới ở Lộc Bình: Quyết tâm vượt khó
Xây dựng nông thôn mới ở Lộc Bình: Quyết tâm vượt khó
- Năm 2021, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình là phấn đấu đưa xã Khánh Xuân đạt chuẩn NTM. Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, song từ huyện đến xã luôn đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục...