Thứ hai,  26/09/2022

Xây dựng nông thôn mới ở 5 xã đặc biệt khó khăn: Quyết tâm vượt khó

LSO- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đến thời điểm hiện tại, 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM.

Năm 2016, 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm gồm các xã: Cao Minh (Tràng Định); Nhất Tiến (Bắc Sơn); Hữu Lễ (Văn Quan); Kiên Mộc (Đình Lập) và Vĩnh Yên (Bình Gia). Thời điểm đó, 5 xã này mới đạt từ 3 đến 4 tiêu chí. Số tiêu chí chưa đạt còn nhiều, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian dài.

Xác định rõ những khó khăn, nên ngay từ khi được chọn chỉ đạo điểm, 5 xã đều rất nỗ lực và đặt quyết tâm rất cao để thực hiện từng tiêu chí. Ông Hồ Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: Năm 2016, xã đạt 3/19 tiêu chí thì đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM. Để có được kết quả đó, bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay tham gia thực hiện. Qua đó, người dân trong xã đã đóng góp gần 600 triệu đồng để mở mới đường giao thông nông thôn ở các thôn: Khuổi Làm, Nà Bấc, Khau Cạm Đông, Kéo Danh; người dân các thôn: Vằng Can, Khuổi Vai, Khuổi Nặp hiến 440m2 đất làm nhà văn hóa thôn… Bên cạnh đó, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, cùng với nguồn vốn đóng góp của nhân dân, toàn xã đã trồng được 410 ha quế. Qua đó từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.

Mở mới đường vào xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập

Đối với xã Kiên Mộc, đến hết năm 2017, xã đã đạt 9/19 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với năm 2016. Theo kế hoạch năm 2018, xã phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ theo dõi, chỉ đạo thực hiện tiêu chí; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Kết quả từ đầu năm 2018 đến nay, xã đã làm mới được 2,37 km đường giao thông nông thôn, nhân dân đóng góp 500 triệu đồng; làm 10 công trình thủy lợi nhỏ trị giá 90 triệu đồng; nhân dân hiến hàng trăm mét vuông đất làm nhà văn hóa thôn; huy động 514 ngày công tham gia làm giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường

Ngoài 2 xã Cao Minh và Kiên Mộc, các xã: Vĩnh Yên, Hữu Lễ và Nhất Tiến cũng đã có những chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM. Cụ thể, xã Vĩnh Yên đã đạt 8/19 tiêu chí; xã Hữu Lễ đạt 8/19 tiêu chí; xã Nhất Tiến đạt 7/19 tiêu chí. Kết thúc năm 2018, xã Cao Minh phấn đấu đạt 15/19 tiêu chí; xã Vĩnh Yên phấn đạt 12/19 tiêu chí; xã Nhất Tiến phấn đấu đạt 12/19 tiêu chí; xã Hữu Lễ đạt 13/19 tiêu chí và xã Kiên Mộc đạt 14/19 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của các xã, sự chung sức của nhân dân thì tỉnh vẫn tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ để các xã thực hiện các tiêu chí.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Về hạ tầng, bên cạnh các công trình đã hoàn thành năm 2017, tỉnh tiếp tục hỗ trợ triển khai xây dựng các công trình như: trường học, nhà văn hóa xã, đường giao thông … Bên cạnh đó, để giúp các xã có chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội, năm 2018, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình xây dựng NTM, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các xã xây dựng các mô hình phát huy thế mạnh của từng xã như: trồng cây dược liệu ở xã Hữu Lễ, Cao Minh; chăn nuôi ở Kiên Mộc, Vĩnh Yên, Nhất Tiến…

Sự quyết tâm của các xã, cộng với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020 đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

TÂN AN