Thứ tư,  17/08/2022

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Nâng “chất” xã đạt chuẩn

LSO- Đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại, hiện nay 36 xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Mục tiêu của xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhằm đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, bộ tiêu chí nâng cao này có 14 tiêu chí liên quan đến: giao thông; nhà văn hóa, khu thể thao; thủy lợi; điện; trường học; truyền thông; nhà ở và công trình phụ trợ; thu nhập; hộ nghèo; phát triển sản xuất; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; khu dân cư kiểu mẫu; hệ thống chính trị và an ninh trật tự.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để giúp các huyện, thành phố, các xã đã đạt chuẩn nắm nội dung trong Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, văn phòng đã tổ chức các lớp tập huấn. Thành phần tham gia gồm: văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện, thành phố; các xã và một số thôn của các xã đã đạt chuẩn NTM. Không chỉ cung cấp thông tin cơ bản, các lớp tập huấn còn nhằm trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao ở cơ sở.

Hoa được trồng ven đường tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Bên cạnh tuyên truyền, tập huấn, nhà nước đã hỗ trợ một phần nguồn lực. Cụ thể, đối với 2 xã được chọn chỉ đạo điểm thực hiện bộ tiêu chí là xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, mỗi xã được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Các xã đã đạt chuẩn NTM được hỗ trợ 200 triệu đồng/xã để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Chủ động nắm bắt thông tin, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, các xã chủ động bắt tay vào từng bước thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí nâng cao. Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là một ví dụ. Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn, xã đã nhanh chóng bắt tay vào khảo sát và đưa ra những nội dung công việc cụ thể, chi tiết khối lượng công việc cần thực hiện. Để hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trước mắt xã cần tập trung vào các nội dung chính như: hỗ trợ lắp 200 bóng cao áp; hỗ trợ xanh hóa hơn 5.000 m hàng rào, tường rào 2 bên đường ở các thôn; trang bị thêm cơ sở vật chất văn hóa; nâng cấp gần 1,5 km đường trục thôn; phấn đấu tăng thêm 5% tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế…

Về nguồn lực thực hiện, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong xã dự kiến đối ứng khoảng 1 tỷ đồng. Thời điểm này, cán bộ xã đã trực tiếp xuống các thôn để tuyên truyền, triển khai các nội dung thực hiện. Đồng thời xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí nâng cao để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cùng với các xã được chọn chỉ đạo điểm để triển khai thực hiện bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, các xã đã đạt chuẩn NTM còn lại trên địa bàn tỉnh cũng từng bước thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí này. Tuy nhiên, để đạt được các tiêu chí trong bộ tiêu chí nâng cao cần tiếp tục có sự quan tâm sát sao của các ngành, các cấp, sự chung sức, đồng lòng của người dân.

TÂN AN